Gevonden voor

  • Europa

Een Europees leger is goedkoper, veiliger en effectiever dan verhoging defensiebudget

Om militair zelfstandig te worden dienen de EU landen hun defensieuitgaven niet omhoog te brengen, maar hun militaire apparaat centraal te organiseren

Te weinig geld? Het is een gedachte die je de afgelopen tijd wel vaker hoort: de Europese landen geven veel te weinig geld uit aan defensie. De NAVO zou voornamelijk op Amerikaanse investeringen draaien, en de Europese staten nemen hun verantwoordelijkheid niet. De cijfers lijken dat te onderstrepen: Gemiddeld geven de Europese lidstaten nog niets […]

Speel Video

Waar blijft de maandelijkse 80 miljard van Draghi?

Europese sancties tegen Turkije lijken naderbij te komen

Een ding staat vast: het aanmodderen zoals we dat nu zien kan niet veel langer doorgaan

Terwijl de regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) een met het nationaal socialisme dwepende Russische occultist in de armen valt, die mensenrechten als een vorm van racisme beschouwt (!), gaat het steeds verder bergafwaarts met de betrekkingen tussen Turkije en de EU. Het was voorspelbaar dat in het recent verschenen EU-voortgangsrapport veel kritiek stond […]

Rechtse politiek wordt moordend

De ruk naar rechts heeft Europa tot dusver weinig goeds gebracht, integendeel

De rook van de Tweede Wereldoorlog gleed bij wijze van spreken nog over ons continent toen een aantal Europese landen besloot tot samenwerking met als voornaamste doel om nieuwe conflicten in onze regio te voorkomen. Weliswaar kennen wij in ons deel van de wereld intussen al een langere vrede dan ooit te voren, de Balkan […]

Europa moet anders; voorstellen van een lobbyist

Wij hebben een nieuw Verdrag van Lissabon nodig

In de Volkskrant van 8 oktober werden deskundigen gevraagd hoe zíj de Europese Unie zouden hervormen. In het rijtje van deskundigen was er een kardinale omissie; er stond geen lobbyist bij! Géén ander figuur in het Europese speelveld kent elke bout en scharnier van de Europese machinerie. Bovendien hoeft de lobbyist niet herkozen te worden […]

Volgende pagina »