Gevonden voor

  • Europese Unie

Het kabinet moet Nederlandse staalbedrijven beschermen

Over ongeveer een week treden de importtarieven op staal en aluminium in werking in de Verenigde Staten. In Nederland dreigt vooral Tata Steel hier de dupe van te worden. Het kabinet kijkt vooral naar Europa voor een oplossing.

In plaats van zich te laten verleiden tot patsergedrag kan de Europese Commissie beter een oplossing bedenken voor de problemen van bedrijven als Tata Steel. Als de EU het niet doet, dan moet het kabinet zelf opkomen voor de duizenden medewerkers. President Trump is niet de eerste Amerikaanse president die maatregelen neemt om vrijhandel te […]

Ollongren moet de Europese aanwezigheid in de propaganda-oorlog juist versterken

Onze troef is waarheid en eerlijke informatie. Die ondermijnen elk autoritair bewind.

Als het aan een meerderheid in de Tweede Kamer ligt, wordt de website EUvsDisinfo zo snel mogelijk geliquideerd. Met die opdracht pogen de parlementariërs minister Ollongren naar Brussel te sturen. Allerwegen wordt dit gegeven als een grote nederlaag voor de bewindsvrouw uitgelegd. Dat is ook zo. Maar wel met deze kanttekening: er is een tsunami […]

Wees maar blij met Trump

Een Europese Unie die zich minder verplicht weet tot de Amerikanen zal mogelijkerwijs eerder tot een zekere mate van ontspanning tussen West en Oost kunnen komen.  

Laten we bij taal en houding van de president van de Verenigde Staten vooral onze eigen politieke cultuur en die van de ons omringende landen koesteren. Hier kan met de minister-president die op zijn fiets of te voet naar zijn werk gaat nog een normale gedachtewisseling plaatsvinden. Zowel de nationale parlementen in onze regio alsook […]

Volgende pagina »