Gevonden voor

  • Europese Unie

Het kabinet moet Nederlandse staalbedrijven beschermen

Over ongeveer een week treden de importtarieven op staal en aluminium in werking in de Verenigde Staten. In Nederland dreigt vooral Tata Steel hier de dupe van te worden. Het kabinet kijkt vooral naar Europa voor een oplossing.

In plaats van zich te laten verleiden tot patsergedrag kan de Europese Commissie beter een oplossing bedenken voor de problemen van bedrijven als Tata Steel. Als de EU het niet doet, dan moet het kabinet zelf opkomen voor de duizenden medewerkers. President Trump is niet de eerste Amerikaanse president die maatregelen neemt om vrijhandel te […]

Ollongren moet de Europese aanwezigheid in de propaganda-oorlog juist versterken

Onze troef is waarheid en eerlijke informatie. Die ondermijnen elk autoritair bewind.

Als het aan een meerderheid in de Tweede Kamer ligt, wordt de website EUvsDisinfo zo snel mogelijk geliquideerd. Met die opdracht pogen de parlementariërs minister Ollongren naar Brussel te sturen. Allerwegen wordt dit gegeven als een grote nederlaag voor de bewindsvrouw uitgelegd. Dat is ook zo. Maar wel met deze kanttekening: er is een tsunami […]

Wees maar blij met Trump

Een Europese Unie die zich minder verplicht weet tot de Amerikanen zal mogelijkerwijs eerder tot een zekere mate van ontspanning tussen West en Oost kunnen komen.  

Laten we bij taal en houding van de president van de Verenigde Staten vooral onze eigen politieke cultuur en die van de ons omringende landen koesteren. Hier kan met de minister-president die op zijn fiets of te voet naar zijn werk gaat nog een normale gedachtewisseling plaatsvinden. Zowel de nationale parlementen in onze regio alsook […]

Het belang van een Europese krijgsmacht

Wat we ons te weinig realiseren is dat het gevaar niet in de eerste plaats aan de buitengrenzen loert

De vrede in Europa, die we intussen al onwaarschijnlijk lang beleven, zou met een Europees leger nog meer worden veilig gesteld en extreem nationalistische of fascistische elementen weten zich bij voorbaat kansloos. Het is 1939 en het heeft er alle schijn van dat meneer Adolf Hitler zijn oog op Polen heeft laten vallen. “Daar moesten […]

EU moet Oekraïense elite hard aanpakken

De politiek-economische elite probeert te voorkomen dat Oekraïne zich ontwikkelt tot een democratische rechtstaat waar niet een kleine groep ondemocratisch aan de touwtjes trekt

De term ‘elite’ werd de laatste jaren in Europa wat gemakkelijk in de mond genomen bij het duiden van maatschappelijke misstanden. In een land als Oekraïne is het begrip echter nog altijd goed van toepassing. Daar zijn het namelijk groepen van leidende politici, parlementariërs, hoge ambtenaren en rijke zakenlui die de dienst uitmaken. Dat zorgt […]

Volgende pagina »