Gevonden voor

  • Europese Unie

Boris Johnson wil onderhandelen als Trump: wat kan daar nou misgaan?

Met Trumpiaanse bravoure voorspelt Boris Johnson dat 11 maanden ruim voldoende moeten zijn om een “fantastische” handelsdeal met de EU te sluiten.

Het zal een jaar of tien geleden zijn dat een oud-studiegenoot die na zijn afstuderen voor de Canadese overheid ging werken, moest overstappen in Nederland. Op weg naar gesprekken met een Oost-Europees land over een handelsverdrag bood hij me in een koffiebar op Schiphol een inkijkje in de wereld van de internationale onderhandelaars. Waarover de […]

De gevolgen van Johnsons zege

Nederland grensland met aan de andere kant een instabiele buurman

Met ingang van 1 februari 2020 loopt de grens van de Europese Unie langs Vlissingen, Hoek van Holland, Scheveningen, IJmuiden, Harlingen en Delfzijl. Wij liggen voortaan aan de rand. Vanuit onze positie hebben we uitzicht op een grote instabiele staat onder leiding van iemand die ideologisch en karakterologisch nog het meest gemeen heeft met Donald […]

‘Green Deal’ of gewoon weer groen verkooppraatje?

Timmermans blijkt desgevraagd weinig trek te hebben in het schrappen van de Europese miljardensubsidies voor de bio-industrie

“Als iets onze cultuur bedreigt is het klimaatverandering”. Met die woorden introduceerde Marianne Thieme het thema ‘klimaat’ tijdens het Carré lijstrekkersdebat, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Dat debat bevatte destijds geen enkele stelling over natuur, milieu of klimaat. Thieme werd dan ook een beetje meewarig aangekeken door haar mannelijke debattegenstanders. Nog geen drie […]

CETA: een gevaar voor onze democratie dat wij kunnen afwenden

Onze democratie loopt het gevaar een serieuze deuk op te lopen, maar gelukkig heeft de Tweede Kamer nog de kans om dit akkoord af te wijzen.

Stel je voor dat een toekomstig kabinet zou besluiten om niet meer weg te kijken als buitenlandse beleggers op grote schaal woningen in Nederland opkopen… Mensen die geen betaalbare huurwoning meer kunnen vinden in veel steden zoals mijn geboortestad Amsterdam zouden een gat in de lucht springen. Maar hoe snel zou het gejuich omslaan in […]

Europa moet durven terugslaan tegen Rusland en China

Dertig jaar na de Val van de Muur zijn investeringen in een informatieagentschap hard nodig ter borging van de Europese waardengemeenschap

Vorige week werd het 30-jarig jubileum van de Val van de Berlijnse Muur herdacht. De toespraak van de Amerikaanse president Reagan, “Mr Gorbachev, tear down this wall!”, wordt door velen als hét moment in deze geschiedenis herinnerd. In 1989 betekende de Val van de Muur de overwinning van de liberale orde van de Verenigde Staten […]

Waar is Europa?

De gebeurtenissen van de afgelopen weken bevestigen het gelijk van W.L. Brugsma, die een ferm voorstander was van een verenigd en zelfbewust Europa.

Bij alle grote politieke ontwikkelingen de laatste weken — de Koerden die door president Trump van de een op de andere dag in de steek werden gelaten, de militaire operatie van Turkije in Syrië die daarop volgde, de evidente onmacht van Europa om iets aan de ontwikkelingen aan haar zuidgrens te doen, de ontwrichtende demonstraties […]

Volgende pagina »