Gevonden voor

  • Europese verkiezingen

Baudet en Rutte getuigden allebei van naïviteit en een diep provincialisme

'Ze ontweken elke verantwoordelijkheid voor de grote wereldproblemen. "Als wij er maar geen last van hebben. Ze bekijken het maar." Dat was beider motto.'

Er is de laatste dagen nogal wat kritiek uitgeoefend op het debat tussen Thierry Baudet en Mark Rutte. Ze zijn geen van beiden kandidaat voor het Europees Parlement. Een verbale botsing tussen rechts en uiterst rechts is niet representatief voor het Nederlandse politieke krachtenveld. Dat snijdt in dit geval allemaal geen hout. De premier en […]

Red de bij, verbied glyfosaat

'Door het steeds intensievere gebruik van glyfosaat neemt de biodiversiteit schrikbarend af en verdwijnen planten die een belangrijke voedselbron voor de bijen vormen'

Europees landbouwbeleid en milieu bleken tot nu toe geen gelukkige combinatie en dat is een understatement. De voornaamste reden? Een machtige lobby van agro-industriële bedrijven voor wie winst gaat boven milieu, natuur en de gezondheid van mens en dier, maakt in de Brusselse achterkamertjes de dienst uit. Herkansing Helaas boekt deze lobby regelmatig successen, zoals […]