Gevonden voor

  • Faillissement

Bedrijven die nu in de problemen komen zijn van de ondergang te redden

Faillissementsgolf kan fors gedempt worden door slim gebruik van surseance van betaling

De economische gevolgen van het coronavirus zullen met zekerheid leiden tot een faillissementsgolf van financieel kwetsbare bedrijven. Geen sector uitgezonderd! De vraag rijst welke maatregelen de overheid kan nemen om dit te voorkomen? Omvangrijke financiële maatregelen kunnen nooit alle nadelen van een forse recessie wegnemen als de crisis onverhoopt heel lang zal gaan duren. De […]

Slotervaart en IJsselmeer zijn het slachtoffer van een systeemfout

Hieruit leren wij waar de prioriteiten van de boven ons gestelden liggen

Het Slotervaartziekenhuis is blijkbaar geen systeembank. Anders had de overheid wel ingegrepen om een plotseling faillissement te voorkomen. Nu heeft Den Haag zich beperkt tot enig hoog gejammer maar de patiënten moeten er met een dag uit zijn. De ziekenhuizen in de omgeving voeren spoedoverleg om een en ander in zo min mogelijk schadelijke banen […]