Gevonden voor

  • Ferdinand Grapperhaus

Boa’s eisen verdedigingsmiddelen!

Boa’s (buitengewoon opsporings ambtenaren) komen steeds meer in de frontlinie, maar zonder verdedigingsmiddelen, omdat de politie zich om allerlei redenen terugtrekt

Beste meneer Grapperhaus, Begin december hielden twee Boa’s in het centrum van Amsterdam iemand aan. Die persoon verzette zich, en moest op de grond worden gelegd om in bedwang te kunnen worden gehouden. Er kwamen mensen om heen staan. Een van de omstanders filmde de boa’s met zijn telefoon, en schreeuwde tegelijkertijd dat de persoon […]

Geen gelukkige start voor herstel van vertrouwen in de rechtsstaat

De afgelopen jaren was het ministerie van Veiligheid en Justitie te vaak in opspraak. Het is dan ook hard nodig om het vertrouwen te herstellen in het ministerie dat moet waken over onze rechtsstaat en moet zorgen voor veiligheid. De benoeming en taakverdeling van de twee ministers is echter geen gelukkige start. De eerste zichtbare […]