Gevonden voor

  • Ferdinand Grapperhaus

Geen gelukkige start voor herstel van vertrouwen in de rechtsstaat

De afgelopen jaren was het ministerie van Veiligheid en Justitie te vaak in opspraak. Het is dan ook hard nodig om het vertrouwen te herstellen in het ministerie dat moet waken over onze rechtsstaat en moet zorgen voor veiligheid. De benoeming en taakverdeling van de twee ministers is echter geen gelukkige start. De eerste zichtbare […]