Gevonden voor

  • Gaswinning

‘Het groenste kabinet ooit’: vol gas doorgaan met de opwarming van de aarde

Als het aan het kabinet ligt, blijven we nog jarenlang afhankelijk van aardgas. Geen gas uit Groningen, maar uit het buitenland

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de wet die Groningse gaswinning omlaag moet brengen. Na vele pleidooien van burgers, wetenschap en politieke partijen, deed het kabinet eindelijk wat nodig was: het besluit nemen om de gaswinning in Groningen af te bouwen. Eindelijk veiligheid en leefbaarheid boven financiën. Eindelijk mensen en klimaat boven geld. Tegelijk is […]

Jij moet van het aardgas af punt nl

Een uitzonderlijk probleem vraagt om uitzonderlijke maatregelen

De politieke klasse is eendrachtig bezig om de bevolking angst aan te jagen voor de gevolgen van de komende energietransitie. De burger krijgt te horen dat hij nogal stante pede van het aardgas af moet en dat de rekening daarvoor bij hem zal worden gelegd. Hij zal daar niets van merken. Hij betaalt de kosten […]

Volgende pagina »