Gevonden voor

  • Geert Wilders

Wie zou Wilders opvolgen als hij af zou treden?

Gevreesd moet toch worden, althans voor Wilders zelf, dat hij ofwel gevangen zit in een door hem zelf ontworpen constructie, ofwel op enig moment het risico van een ineenstorting van zijn partij zal moeten nemen.

In mijn column ‘Is dit het einde van Geert Wilders?’ heb ik het een tijdje geleden gehad over een mogelijk vertrek op betrekkelijk korte termijn van Wilders. Zulks op basis van een voor hem, ondanks winst, ongetwijfeld toch teleurstellende verkiezingsuitslag. Een niet onbelangrijk aspect is daarin buiten beschouwing gebleven, namelijk die van de troonopvolging binnen […]

Volgende pagina »