Gevonden voor

  • Gehandicaptenwet

Gehandicapten discrimineren en uitknijpen, moet kunnen

Job - veertien - is door een chromosoomafwijking verstandelijk en lichamelijk gehandicapt

Hoppa, al bijna 70.000 handtekeningen voor de petitie Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt. De media besteden veel aandacht aan het idiote wetsvoorstel om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimum te mogen betalen en van een pensioen te onthouden. De collectieve verontwaardiging daarover was zo groot dat de petitiewebsite er tijdelijk uitlag. […]