Gevonden voor

  • Gelijkheid

Als de landelijke overheid zou bestaan uit practici in plaats van theoretici

Theoretici, die het merendeel van hun tijd besteden met onderling geruzie en gebekvecht, vormen de slechtste manier om de praktijk van de maatschappij te regelen.

Politiek is een theoretisch spel waarmee de praktijk van de maatschappij niet kan worden geregeld. De landelijke overheid in Den Haag is een vrijwel volledig theoretisch academische aangelegenheid. Ook de Tweede Kamer bestaat uit haast enkel theoretisch opgeleide academici. Theoretici zijn echter niet praktisch en kunnen daarom de praktijk niet regelen. Gekker nog. De praktijk […]

Op de universiteit is geen plaats meer voor politieke diversiteit

Op vrijwel alle universiteiten zijn ‘diversity officers’ aangesteld die er op moeten toezien dat op de literatuurlijsten geen racistische of seksistische boeken staan

Niet alleen op het terrein van de coronabestrijding klinkt de roep om meer overheidsingrijpen en centralisatie van de besluitvorming. Die centralisatie was al veel langer gaande bij de politie en bij gemeenschappelijke regelingen van gemeentebesturen. Op de universiteiten wordt de greep van het centraal bestuur op het onderwijs en onderzoek versterkt door de centrale toewijzing […]