Gevonden voor

  • Geloof

Corona: bidden kan geen kwaad, onkunde wel

Wetenschappelijk onderzoek is de enige manier om dingen vast te stellen omdat het geen doel op zich is, maar een manier om te verifiëren.

Het gaat me aan het hart als ik mensen zie, lees, ontmoet die verdwaald zijn in de dreiging van het Corona-leven en uit angst voor de tijd die komt bij allerlei profeten te rade gaan. Met opzet plaats ik geen bijvoeglijk naamwoord voor het woord profeten. Ze zijn wat ze zijn. Ze proberen te voorspellen […]

Onze meneer pastoor was getrouwd met een man

Als kind leerde ik kritisch nadenken en niet alles klakkeloos te geloven wat in een oud boekwerk geschreven staat

Als jongetje ging ik op zondag met mijn vader naar streekparochie ‘t Eikske in Landgraaf, door Ed Miedema opgericht omdat hij ‘tegen de mandarijnen die de kerkelijke wet altijd boven het individu stelden’ was. Zijn opvolger was Sjaak Oberije. Voor mij als jongetje een fascinerende man. Wat opviel waren de maatschappijkritische preken, die ook voor […]

Zweedse kerk wil inclusiever zijn, maakt Jezus onzijdig

Geloof en fact free politics

Geloof tiert welig in onze maatschappij, weliswaar vooral in de non-religieuze variant, maar die lijkt als twee druppels water op zijn religieuze tweelingbroertje; overal zien we fact free politiek bedreven worden

Hoogleraar Privaatrecht Reinout Wibier houdt in de Volkskrant van 26 juli jl. een hartstochtelijk pleidooi voor de mooie kanten van het geloof. Hierin noemt hij mij als overtuigd atheïst, “beperkt” en “oppervlakkig”. Nu was mijn eerste reactie, dit maar gewoon over mijn kant te laten gaan. De betekenis van – met name het christelijke – […]