Gevonden voor

  • Geluidsoverlast

Geluid komt ongevraagd bij je binnen

Omdat de publieke ruimte van ons gezamenlijk is, is het niet eerlijk als sommigen die ruimte, wat geluid betreft, overmatig in beslag nemen.

Zondag wordt de jaarlijkse Dag van de Stilte gevierd. Nou ja, “gevierd”? Het is goed mogelijk dat vrijwel niemand van het bestaan van die dag weet, maar het onderwerp zelf – stilte -, dat is voor de één een gruwel, en voor de ander het beloofde land dat in onze samenleving alsmaar door niet in […]

Vliegherrievrije huizen? Schipholbunkers!

Het toont haarfijn aan dat VVD-bestuurders liever de mensen aanpassen aan de industrie in plaats van andersom

Luchtvaart-minister Barbara Visser opende eerder deze week een proefopstelling met zeecontainers waar onderzoekers van de TU Delft gaan onderzoeken hoe wonen in de vliegtuigherrie alsnog salonfähig kan worden gemaakt. Wat is er aan de hand? Al decennialang is het vrijwel onmogelijk om woningen te bouwen in de regio Schiphol. Het lawaai is er te heftig […]

Brullend naar de ondergang

Het verschijnsel van mannen die veel herrie willen maken met auto’s en motoren rukt over de hele wereld op, aangejaagd door winstbejag

Door de straat klinkt plots het ongekend luide gebrul van een verbrandingsmotor. Het lijkt op het gehoor afkomstig uit een horrormovie en zwelt aan tot een decibelniveau dat pijn doet aan de oren. Je merkt dat alle voetgangers onwillekeurig reageren. Sommigen kijken al dan niet angstig of geërgerd in de richting van de lawaaimaker. Anderen […]

Strenggelovige predikers en hypocrisie rond nieuwe technologie

Brief aan ds. Anthonie Kort en imam Mohammed Cherief Goelab

Ds. Anthonie Kort en imam Mohammed Cherief Goelab, Ik wil het in deze brief met U hebben over de roepstem van God in verband met de moderne techniek. Want op dat punt bent U allebei in opspraak gekomen. U wordt bedreigd. U krijgt haatmail. Ze schelden u verrot op de sociale media, Massaal. En vol […]

Het sprookje van elektrisch vliegen

Elektrisch vliegen is een zoethoudertje. Het is afleiding van het enorme probleem dat vliegen heet.

Politici als jan Paternotte (D66) en Remco Dijkstra (VVD) zien elektrisch vliegen als dé oplossing voor alle milieuproblemen met vliegen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) zet in de nieuwe Luchtvaartnota vol in op de zegeningen van elektrisch vliegen. Maar kan het allemaal wel, zijn die zegeningen er wel? We deden een paar wetenschappelijk verantwoorde vingeroefeningen. […]

Omwonenden en personeel slachtoffer van perverse prikkels in de luchtvaart

De overheidstaken binnen de luchtvaart zijn geprivatiseerd.

De door de regeringen gestimuleerde marktwerking is overal aan het ontsporen. De rij aan problemen in de zorg, het onderwijs, OV et cetera is langzamerhand eindeloos geworden. Dat komt mede doordat geld verdienen voorop is komen te staan en niet de dienstverlening en het welzijn van ons allemaal. Eén branche springt er echt uit: de […]

Het gaat niet om de oproep tot gebed maar om de speakers

God zal wel meewarig het alwijze hoofd schudden

Yassin Elforkani, imam van de Blauwe Moskee in Amsterdam West, wil elke vrijdag de oproep tot het gebed door de buurt laten schallen. De luidsprekers zijn al besteld. Hij denkt dat dit verbindend werkt. Het is al meer dan dertig jaar geleden maar ik weet nog precies hoe ik in Makassar naar de zee zat […]

Volgende pagina »