Gevonden voor

  • Gemeenteraad

De gemeentepolitiek wankelt

De ontwikkelingen op lokaal bestuurlijk niveau zijn zorgelijk. Een recordaantal opgestapte wethouders, ruziënde en geëxplodeerde coalities en afsplitsingen kenmerken het afgelopen politieke jaar.

Die tot nadenken stemmende ontwikkelingen zijn niet nieuw. Minister Ollongren kondigde op 19 maart 2018 in een brief aan de Kamer maatregelen aan om de situatie te verbeteren. Tot dusverre is daar nog niet zo veel van terecht gekomen. De vraag is of Ollongren wel de vinger op de zere plek heeft weten te leggen. […]

Krimpen, o oord der duisternis

Zo ver is het gekomen. Een stelletje halfgare dorpspotentaten dwingt een burgemeester op de knieën omdat ze zich aangesproken voelen door een tweet.

Vier uur lang moest de belezen burgervader zich verantwoorden in een raadsvergadering. Een besloten raadsvergadering nota bene – over de paarlen die hij voor de Krimpense zwijnen had geworpen. Ooit was Krimpen aan den IJssel een gemeente waar de bevolking het woord Gods onversneden tot zich nam. De meeste inwoners verdienden hun brood op de […]