Gevonden voor

  • Gentrificatie

Sociale huurders hebben ook recht op huisvesting

Woonzekerheid en zeggenschap zijn rechten voor zowel kopers als huurders. Sociale huurders zijn geen poppetjes die naar believen verschoven kunnen worden.

Er dreigt een ‘tweekastenmaatschappij’ te ontstaan, met huizenbezitters en huurders aan weerszijden van een diepe kloof, zegt Hans de Geus. De Geus constateert in zijn boek over de wooncrisis dat het voor een groep mensen steeds moeilijker is geworden om aan een eigen woning te komen – die groep is aangewezen op de huurmarkt, waar […]

Middeninkomens in de verdringing

Hoe de inzet van steden op gentrificatie het doel mist

Middeninkomens zijn voor veel steden de heilige graal. Zij worden gekenmerkt als de sterke schouders van een stad, dragen bij aan een beter imago van een buurt en de groei in sociale kracht. Ook versterkt de lokale economie door de komst en aanwezigheid van een stevige middengroep. Hierbij is stedelijke herwaardering (oftewel gentrificatie) een instrument […]