Gevonden voor

  • Gereformeerden

Loop liever met een boog om lidmaten van de Gereformeerde Gemeenten heen

Lidmaten van de Gereformeerde Gemeenten blijven ondanks de ernstige situatie bij elkaar komen. Ze negeren een belangrijk deel van de restricties die de overheid op advies van deskundigen met nadruk adviseert. Zij zijn ook nog eens vaker niet dan wel gevaccineerd.

De Gereformeerde Gemeenten verdomstralen het hun kerkgebouwen om 17.00 uur te sluiten ook nu Omikron door het land raast. Dat woord verdomstralen wordt hier met opzet en koel gemoed zo gebruikt want de houding van deze sekte, die in zijn bestaan al heel veel mensen ongelukkig heeft gemaakt en tot gevallen voor de psychiater, kan […]

Laten orthodoxen hun onderwijs zelf bekostigen en hun materiaal vervaardigen

Waarom wordt ons onderwijs anno 2021 gegijzeld door een Gideonsbende met opvattingen die haaks staan op onze wetten, regels en praktijken?

De vrijheid van onderwijs is een groot goed, zegt Onderwijsraad-voorzitter Edith Hooge. Maar in het advies aan het kabinet, Grenzen stellen, ruimte laten, stelt de raad dat die vrijheid moet worden beperkt, bijvoorbeeld als het gaat om structurele discriminatie van vrouwen, lhbti-ers en andersdenkenden. Aanleiding voor het advies is volgens Hooge de ‘discussie over artikel 23 die telkens oplaait’ naar […]

Gereformeerde kerkgang en formatiecrisis hebben dezelfde wetmatigheden

Heeft de slang gesproken of niet…?

Wat het nieuws beheerste in de Goede Week, de bevindelijke kerkgang en de formatiecrisis, heeft overeenkomsten. We kijken naar twee gesloten werelden met onder de oppervlakte dezelfde wetmatigheden die maar moeilijk te doorbreken zijn. De analyses van het zwaar gereformeerde volksdeel met haar vele vertakkingen leken op die van een exotische stam. Hoewel noch gereformeerd […]