Gevonden voor

  • Geschiendenis

De geschiedenis van vrouwen is vaak onzichtbaar in het onderwijs

"Vrouwen hebben altijd de helft van de wereldbevolking uitgemaakt. Toch leren we weinig over deze helft. Het wordt tijd om dit te veranderen"

Vrouwen zijn in de geschiedenismethodes vaak onzichtbaar. Als vrouwen er al in voorkomen worden ze vaak als slachtoffer neergezet en zijn ze niet autonoom maar de ‘vrouw van’ of ‘dochter van’. En waarom wordt een cultus zoals die van ‘the virgin queen’ of de ‘maagd van Orleans’ niet nader uitgelegd? Door deze ontmoedigende presentatie wordt […]