Gevonden voor

  • Gezichtsherkenningssoftware

Volg San Francisco: verbied gezichtsherkenningssoftware in de publieke ruimte

San Francisco verbood dit jaar als eerste stad het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie. Nederlandse steden zouden er goed aan doen dit voorbeeld te volgen, want er dreigt een grove aantasting van onze vrijheden

Het belangrijkste bezwaar tegen het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie is dat het inbreuk maakt of druk zet op een hele reeks van burgerrechten. Op de vrijheid van vergadering, vereniging en betoging, de vrijheid van meningsuiting, het recht op gelijke behandeling, de persoonlijke levenssfeer van burgers en de mogelijkheid om je vrij en dus ook anoniem te […]