Gevonden voor

  • Glastuinbouw

Glastuinbouw toe aan een reset: verticale landbouw?

Waarom investeert de overheid in een bedrijfstak die energie vreet?

Tot voor kort was het probleem van de glastuinbouw een tekort aan arbeidsmigranten. Polen bijvoorbeeld werken liever in Duitsland, waar onder andere de woonomstandigheden minder slecht zijn. Dat arbeidstekort verbleekt inmiddels bij de huidige gasprijs. Steen en been klagen de tuinders daarover. Ach en wee, mensen, faillissementen dreigen en soms zelfs… ‘honger’ voor de Nederlandse […]