Gevonden voor

  • Huurwoningen

Voer strengere regels in voor beleggers die huizen opkopen

Normale huizenkopers worden tegen zichzelf in bescherming genomen, terwijl beleggers nu vrij spel krijgen.

Dat er iets mis is op de woningmarkt zal iedereen duidelijk zijn, maar de sleutel vinden en die vervolgens gebruiken blijkt moeilijk. Deze markt is in de loop de jaren door de overheid gereguleerd aan de kant van de kopers en de sociale huurders, maar gedereguleerd aan de kant van de beleggers en de huurders […]

Bescherm onze volkshuisvesting tegen de markt

Vorig jaar was de hoogste huurstijging sinds 6 jaar. Feest voor de huisjesmelker. En ondertussen stijgen de huizenprijzen en de huren nóg verder

Een 23-jarige die nog thuis woont, omdat woonruimte onbetaalbaar is. Ouders die scheiden maar noodgedwongen samen moeten blijven wonen, omdat ze geen ander huis kunnen vinden. Als er een huis te koop wordt aangeboden, dan vissen zij achter het net, omdat ze niet op kunnen bieden tegen de hoge bedragen die beleggers bieden. Het is […]

Zullen we het weer over wonen hebben?

Op een of een andere manier maken we telkens afspraken die aan het eind van de rit nauwelijks tot niks opleveren. Een voorbeeld daarvan is het Amsterdamse woonbeleid.

Aan goede bedoelingen geen gebrek. De situatie was door politieke keuzes en de liberalisering van de woningmarkt voor veel Amsterdammers al vrij hopeloos, toen in 2015 de gemeente Amsterdam met de Huurdersvereniging en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties prestatieafspraken maakte. Op dat moment telde de Amsterdamse woningvoorraad 417.096 woningen, waarvan 189.900 corporatiewoningen zijn en 99.700 […]

Verlos Vestia en haar huurders van de last op de schouders

Als gevolg van een herzien verbeterplan en landelijke regels vanuit het Waarborgfonds Sociale Woningbouw moest Vestia noodgedwongen veel nieuwbouwprojecten stopzetten

Als ergens de woningnood hoog is, dan is dat in de Zuidelijke Randstad. 10 miljard is het acute tekort om te kunnen doen wat minimaal nodig is: voor onderhoud, verduurzaming en vernieuwing van de woningvoorraad. Een belangrijke reden voor de stagnatie is dat woningcorporatie Vestia tegen grote beperkingen aanloopt. De gevolgen van de derivatenproblematiek van […]

De interne democratie van woningcorporaties

Het gebrek aan enige verplichting voor de bestuurders om zich te verantwoorden richting hun leden maakt de weg vrij naar wanpraktijken

Het huidige woningcorporatiestelsel zit vol met democratische tekortkomingen. Huurders hebben vrijwel niks meer te zeggen over hun woning. Bijna alle beslissingen worden genomen door het corporatiebestuur, dat wordt verkozen door de Raad van Commissarissen (RvC). Die commissarissen worden dan weer benoemd door de RvC zelf, na goedkeuring van de minister. Naast dit democratisch tekort geeft […]

Het is wachten op nog meer huurverhoging

Korte column: Het zit goed scheef op de woningmarkt waar te weinig wordt gebouwd voor veel te veel geld.

Terwijl mijn kinderen en kleinkind zich suf hebben gezocht naar een betaalbare woning en huisbazen zonder schaamte 800 euro vragen voor een klein appartement blijft de woningnood stijgen, net als de huurprijzen. Met angst en beven wachten de huurders Prinsjesdag af volgens het NRC van vandaag. Het zit goed scheef op de woningmarkt waar te […]

Volgende pagina »