Gevonden voor

  • Identiteit

Een gedeelde cultuur doet er toe

‘De Nederlander bestaat niet,’ stelde ooit onze, toen nog toekomstige, koningin. Hoewel het land in reactie enkele weken te klein was, had zij volkomen gelijk

Een kleine week geleden stelde ik hier de wellicht iets ironische vraag ‘Wie ben ik?’. Temidden van de stammenstrijd die onze samenleving lijkt te beheersen, wordt het steeds moeilijker ‘oningedeeld’ te blijven. Ik kreeg daarop relatief veel reacties. Reacties van herkenning, maar ook veel ontkenning: paternalistische observaties vaak: ‘je bent gewoon een mens’, ‘je bent […]

Wie ben ik?

Want onvermijdelijker wordt met de dag de persoonlijke vraag; de dwang zelf een antwoord te formuleren op de vraag tot welke loyaliteit ik mij beken, tot welke stam ik mij bekeren moet, temidden van de strijdenden

Er woedt een ‘stammenstrijd’. En niet alleen in Nederland. Diverse media introduceerden de typering na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een verkiezing waarbij, net als bij het Brexit-referendum, generatie, sekse, opleiding en afkomst het electoraat als een Rode Zee leken te splijten. Zoals het Oekraïne-referendum in Nederland dat deed. Zoals ook onze nieuwe Tweede Kamer, met louter […]

Wat maakt de Nederlandse samenleving uniek?

"Maakt een waarde je wel uniek? Zijn deze waarden wel bepalend om een Nederlandse identiteit aan te geven?

De afgelopen periode hebben we het weer veel voorbij horen en zien komen: We moeten onze Nederlandse cultuur beschermen, onze Nederlandse identiteit. Daarbij zijn allerlei waarden benoemd. Waarden waar niemand over zal twisten dat ze belangrijk zijn. Alleen maakt een waarde je wel uniek? Zijn deze waarden wel bepalend om een Nederlandse identiteit aan te geven? […]

Polarisatie bedreigt de Nederlandse werkelijkheid

Wat opvalt uit eigen onderzoek onder jonge stedelingen is dat de groepen die op dit onderwerp keihard tegenover elkaar staan, op de beide polen van hun gelijk, in hun leven in de stad eigenlijk juist zeer vergelijkbaar zijn in zowel hun denken als hun handelen

Door Maurice Crul en Carl H.D. Steinmetz Het gemoedelijke Hollandse poldermodel heeft de afgelopen jaren plaats gemaakt voor de adrenalinerush van de polarisatie. Het had eerst iets verfrissends, maar ondertussen maken we ons steeds meer zorgen. Voor het poldermodel had je meerdere partijen nodig die bereid waren om via een vaak taai en stroperig proces […]

De Nederlandse identiteit

Als je alleen maar zou luisteren naar wat er zoal te berde wordt gebracht deze campagne, zou je zomaar kunnen gaan denken dat onze Nederlandse identiteit gestoeld is op hypocrisie en rancune

Het lijkt wel of er in deze verkiezingscampagne een Nieuw Ethisch Reveil over ons uitgestort wordt, met joods-christelijke waarden als wapens in een strijd op leven en dood en met het behoud van onze Nederlandse identiteit als inzet. We bewijzen lippendienst aan de Verlichting, maar hanteren het joods-christelijke gedachtengoed als enige bron van echte waarden; […]