Gevonden voor

  • Identiteitspolitiek

Als Trump verliest is de ellende nog niet voorbij

Vrijwel iedereen behoort wel tot een minderheidsgroep die niet gewaardeerd wordt

In de kop van deze column verwijs ik niet naar de mogelijkheid dat deze idioot bij een nipt verlies mogelijk nog een burgeroorlog gaat beginnen. De mogelijkheid dat Trump die gaat winnen is klein, en het is toch al een chaos in de VS. Als Trump verliest is het probleem – waardoor hij de vorige […]

Arnon Grunberg en het effect van identiteitsmanipulatie

Identiteitsmanipulatie roep bij sommige leden van de dominante groep geen vermijdingsgedrag op maar agressie

Arnon Grunberg zei op 4 mei 2020: ‘Voor mij was het van begin af aan duidelijk: als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij.’ Op 15 oktober 2015 schreef hij naar aanleiding van mijn kritiek op enige van zijn standpunten: ‘Op de site van de Volkskrant schreef Meindert Fennema over ‘Joodse […]

Ontwikkel een dikke huid, wat maakt de kleur dan nog uit?

Misschien moeten we de gefrustreerde witte man gewoon het woord ‘blank’ gunnen om de vinex-radicalisering een halt toe te roepen

Een situatieschets. Je groeit op in een kleine tot middelgrote stad met twee liefhebbende ouders, die je vertellen dat je alles kan worden wat je wil. Je hoeft op school nooit veel moeite te doen om erbij te horen of jezelf te bewijzen aan de leraren (toen we op de eerste dag van de middelbare […]

Ressentiment als politieke factor

Gevoelens van schaamte over het eigen falen of jaloezie op mensen die het beter hebben zijn persoonlijk. Maar ressentiment vormt uit dit individuele lijden een collectief “wij”.

Of we het nu willen of niet, langzaam wordt duidelijk dat het rechtspopulisme geen kortstondige opwelling was, maar dat figuren als Wilders, Johnson, Trump en Höcke aan de spits staan van een fundamentele politieke verschuiving in de westerse wereld. Niet langer wordt de politiek gedomineerd door een strijd tussen de grote volkspartijen onderling, maar door […]

Identiteitspolitiek is een rechtse hobby

'Juist rechts betrekt voortdurend identiteit in de politiek. Wilders wil dat Nederland weer ‘van ons’ wordt en Baudet verspreidt racistische complottheorieën en zelfs filmpjes van de nazistische Identitäre Bewegung'

Vanuit de rechterhoek van het publieke debat komt vaak het verwijt dat anderen teveel bezig zijn met identiteitspolitiek, en daarmee de suggestie dat die anderen eenzijdig zijn en het algemeen belang negeren. Wat is identiteitspolitiek eigenlijk? En is het verwijt dat we door identiteitspolitiek oog verliezen voor andere zaken terecht? Er bestaat geen eenduidige definitie […]