Gevonden voor

  • Immigratie

Regering voedt de angst voor een multi-etnische toekomst

Beter zouden wij ons kunnen concentreren op de sociale en ecologische problemen van nu in plaats van ons te verliezen in irrationele angsten voor de toekomst

Tot de leerstukken van onze tijd behoort de overtuiging dat de maatschappij niet maakbaar is en dat de overheid zich daarom behoort terug te trekken.  Niettemin stelt de regering nu een onderzoek in naar de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking met het achterliggende idee dat je die kunt beïnvloeden. Volgens een commentaar in de Volkskrant […]

Scheffer vraagt naar de bekende weg: het is duidelijk wat we met immigratie willen

Populistische politici maken al een jaar of twintig bepaalde delen van de Europese bevolking wijs dat de deuren wijd open staan maar het tegendeel is het geval

De echte loopbaan van Paul Scheffer begon met zijn gewoonlijk als “essay” aangeduide stuk “Het multiculturele Drama” dat op 29 januari 2000 verscheen in NRC Handelsblad. Scheffer plaatste daarin vraagtekens bij de zegeningen van de immigratie. Hij sprak de vrees uit dat er een onderklasse aan het ontstaan was zonder voldoende opleiding om zich in […]

Er is behoefte aan leiders die werelden bij elkaar brengen, niet uiteen drijven

Ondanks zijn excuses blijft uitspraak minister Stef Blok een open wond

Een paar weken geleden was ik bij een inburgeringsceremonie van een Syrisch gezin. Vader, moeder, drie kinderen. We waren op de kamer van de burgemeester, in Heerde, de gemeente waar ik wethouder ben. Die burgemeester is Fred de Graaf, gepokt en gemazeld in het openbaar bestuur van Nederland. En VVD’er. Hij vroeg de vijf Syriërs […]

Volgende pagina »