Gevonden voor

  • Inclusiviteit

Ode aan het moeilijk doen

Praten zoals we gewend zijn, staat verandering in de weg.

Mijn kind is non binair en ze, ik bedoel , die… had het over ja euh borsten en toen dacht ik waarom vinden we eigenlijk dat vrouwen, ik bedoel mensen die zich als vrouw identificeren… Ik zat aan de telefoon met een moeder voor wie het allemaal nogal nieuw was maar die het graag goed […]

PvdA moet goede voorbeeld geven met diversiteit en inclusiviteit

Jonge en nieuwe leden lopen nog te vaak tegen een niet-inclusieve cultuur aan, ook leden die tot een minderheidsgroep behoren binnen de PvdA.

Ontzettend verheugd was ik om de visie op diversiteit te lezen van de afdeling Amsterdam van de Partij van de Arbeid. De partij waarvoor ik en maar liefst zeven andere kandidaten de volgende voorzitter willen worden. Ook ben ik trots op de bijdrage van de werkgroep “inclusieve stad”. Ik voel mij gesterkt door deze visie […]

De media zijn veel te gericht op de blanke navel en het Brits/Amerikaanse buitenland

Geen enkel regulier Nederlands medium realiseert zich voldoende dat steeds meer leden van de doelgroep deel uitmaken van families met vertakkingen naar andere landen: Marokko, Tunesië, de Dominicaanse Republiek, Colombia, Brazilië, Ghana.

Afgelopen weekend maakte René Romer zich op deze site kwaad over het feit dat de Nederlandse media nog geen aandacht hebben besteed aan het overlijden van Jacob Desvarieux, grondlegger van de Zouk. Hij ziet voor de zoveelste keer bewezen hoe weinig inclusief ze zijn. Romer heeft niet alleen groot gelijk, het is met de media […]

Hoe Amsterdam snel en goedkoop over kan gaan op inclusieve taal

Dames op leeftijd achter marktkramen en tapkasten begroetten iedereen zonder onderscheid des persoons met 'lieverd' of 'lieve schat'

Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering van Amsterdam, stoort zich aan het taalgebruik van de gemeente. Dat is niet inclusief. Hij wil daarom een commissie benoemen om dit probleem onder de loep te nemen. Zo kunnen woorden en zinsneden waardoor burgers zich uitgesloten voelen, worden geschrapt en veranderd. Ook overweegt men het […]

Politiek moet nu echt werk maken van nakomen VN-Verdrag Handicap

Veel mensen met een arbeidsbeperking overleven op 70% van het wettelijk minimumloon, dat is ongeveer 1006 euro per maand

Geachte fractievoorzitters van de Tweede Kamer, Ik schrijf deze brief, omdat ik zie en merk dat het VN-Verdrag Handicap nog niet goed wordt uitgevoerd in Nederland. Er moet nu echt werk van gemaakt worden, zeker omdat Nederland ook vergrijst. Het leren leven met een beperking hoort bij het leven en de leeftijd. De een start […]

Volgende pagina »