Gevonden voor

  • ING

Fobese, de onstilbare honger naar steeds meer geld

Sommige mensen zoeken het in seks. Al lang nadat hun geilheid en hun geslacht bevredigd zijn, gaan ze door op zoek naar meer seks.

Op NOS.nl lees ik: “Ralph Hamers heeft in zijn eerste vier maanden als CEO bij de Zwitserse vermogensbeheerder UBS zo’n 3,8 miljoen euro verdiend. Dat blijkt uit het jaarverslag van de bank. Bijna drie miljoen daarvan is een bonus, de rest bestaat uit onder meer salaris en pensioen.” We kennen Hamers als de ING-directeur die […]

Wat het betekent dat ING-topman Ralph Hamers voor de rechter moet verschijnen

Het gaat niet aan dat een ieder die een mogelijk strafbaar feit gepleegd heeft wel moet verschijnen, maar mensen in topposities binnen bedrijven niet

Ralph Hamers, de voormalige CEO – vroeger noemden we dat gewoon directeur – van ING moet voor de strafrechter verschijnen. Hij heeft het laten gebeuren dat de controle op zwart geld, dat rijkelijk door de bank stroomde, minimaal was, uit kostenbesparing; hij overtrad daarmee de wet die gebiedt dat er maximaal toezicht moet zijn op […]

Nederlandse effectenhandelaren en ING-dochter spil in Russisch witwasnetwerk

ING ontduikt eigen duurzaamheidsregels

Een bedrijf dat zich schuldig maakt aan landroof, milieuschade en schendingen van de mensenrechten verdient ons spaargeld niet

Banken weten dat er steeds meer vraag is naar duurzaam beleggen. Uit onderzoek van de Morningstar blijkt dat 75 procent van de investeerders hiervoor interesse toont. Dat staat echter in schril contrast met de interesses van financiële adviseurs: slechts een povere 15 procent van hen vindt duurzaam beleggen belangrijk. Al te vaak wordt duurzaam investeren […]

Volgende pagina »