Gevonden voor

  • Integratie

Nieuwe raadsleden, ga voor persoonlijke integratieafspraken

Het nieuwe kabinet geeft gemeenten meer verantwoordelijkheid voor inburgering en participatie van nieuwkomers. Gemeenteraadsleden die op 21 maart worden gekozen, moeten die handschoen oppakken met persoonlijke integratieafspraken met iedere nieuwkomer, bepleiten lijsttrekkers Reinier van Dantzig (Amsterdam), Saïd Kasmi (Rotterdam), Sabine Andeweg (Arnhem), Jan Brink (Zwolle) en Marthe Hesselmans (mr. Hans van Mierlo Stichting)

Terecht constateerde minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken afgelopen december dat het Nederlands inburgeringsbeleid op de schop moet, omdat onvoldoende nieuwkomers zelfredzaam zijn. Zo becijferde het CBS eerder dat driekwart van de Syriërs die sinds 2013 naar Nederland kwamen, drie jaar later nog altijd in een uitkeringssituatie zaten. Pijnlijk Dit is pijnlijk voor nieuwkomers, die […]

Mijn integratie is mislukt

Natuurlijk is er een belangrijke proactieve rol weggelegd voor migranten zelf, maar ik realiseerde mij dat integratie van twee kanten moet komen

Er zijn van die momenten dat je je ineens iets realiseert wat je eigenlijk al wist. Soms door een gesprek, soms door een boek, dit keer door toneel. Toen ik het theater uit liep na het zien van The Nation realiseerde ik mij ineens: ik ken geen enkele moslim. Sterker nog, ik ken eigenlijk bijna niemand met […]

Cultuurangst of angstcultuur?

Een angst die zich als een inktvlek verspreidt over Amerika, gevoed en gefaciliteerd door rechtse denkers, politici, opiniemakers en andere cultuurdragers

“You will not replace us!” scandeerden witte nationalisten tijdens hun fakkeloptocht in Charlottesville enkele weken geleden. Zij demonstreerden daarmee hun angst voor vervanging van de Amerikaanse cultuur door culturen die nieuwe migranten en vluchtelingen met zich meebrengen uit het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika. Een angst die zich als een inktvlek verspreidt over Amerika, gevoed en […]

Fixatie op cultuur of religie bij statushouders is onwenselijk

Wanneer we iets zinnigs willen zeggen over de integratie van de huidige vluchtelingen uit islamitische landen, heeft het wel degelijk zin om naar de uitkomsten van onderzoek naar hun voorgangers te kijken

In mei van dit jaar verscheen een bundel van de Wiardi Beckman Stichting (WBS) over de ‘vluchtelingencrisis’ onder redactie van Monika Sie Dhian Ho (directeur van Clingendael), René Cuperus (WBS) en Annelies Pilon (WBS). In Over de grens. De vluchtelingencrisis als reality test staan lezenswaardige bijdragen, maar de bundel toont ook de worsteling binnen de PvdA met het thema […]

Nederlandse taal geeft kracht en vreugde

Een praktische benadering van het Nederlands is prima, maar alles wordt veel mooier als mensen ook gaan houden van het Nederlands.

Goed nieuws voor de nieuwkomers. Vandaag heeft minister Lodewijk Asscher bereikt dat asielzoekers zo snel mogelijk taalles krijgen, ook als hun verblijfsvergunning nog in het verschiet ligt. Dit is zo belangrijk dat naast de PvdA ook andere politieke partijen hier op aangedrongen hebben. Want het is hartverscheurend en eeuwig zonde om toe te zien hoe […]

‘Ik’ ben wat jij van me maakt

Ik ben nu vluchteling, vreemdeling, nieuwkomer, buitenlander én allochtoon

Je noemt me bij vele namen; vluchteling, buitenlander, allochtoon, nieuwkomer, vreemdeling. En ze kloppen allemaal. Hoewel jouw woordkeuze een bepaalde waarde en lading impliceert, betekent het voor mij allemaal hetzelfde, met het voordeel dat ik in een korte tijd veel woorden leer over één begrip, en dat begrip ben ‘Ik’. In jouw land ben ik […]

Streef naar middenweg tussen participatie en assimilatie

Laten we streven naar identificatie met Nederland

In hun opiniestuk ‘Straf dubbele loyaliteit van migrant niet af’ stellen Adriana Venceslau de Melo en Pieter Coppoolse dat we in Nederland veel meer kunnen bereiken met migranten warm welkom heten dan met assimilatie van hen verwachten, iets wat Ruud Koopmans eerder in de NRC bepleitte. De nadruk op Assimilatie kan volgens beide auteurs averechts uitpakken.Want, […]

Volgende pagina »