Gevonden voor

  • Integratie

Hoe zou de Deense aanpak electoraal voor de PvdA kunnen uitwerken?

De uitslag van de verkiezingen in Denemarken van deze week is nogal bijzonder, bezien vanuit het perspectief van de sociaaldemocraten

De overwinning van de PvdA bij de Nederlandse Europese Parlementsverkiezingen en de uitslag van de Deense parlementsverkiezingen doen een interessante vraag rijzen: leidt een vergelijkbare strategie van de PvdA als die van haar Deense zusterpartij, tot een vergelijkbaar resultaat als bij de laatste verkiezingen in Denemarken? De ‘grote coalitie’ in Nederland van 2012 was electoraal […]

Integratie is meer dan alleen maar Nederlands spreken

Natuurlijk is het goed om nieuwkomers aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Maar de overheid vergeet dat deze mensen onbekend zijn met het Nederlandse systeem

Het inburgeringsstelsel voor asielmigranten is de afgelopen jaren vaak onderwerp van discussie geweest. Sinds 2013 zijn asielmigranten verantwoordelijk voor hun eigen inburgering. Voor de cursus die ze daarvoor uitzoeken, kunnen ze een lening krijgen van maximaal 10.000 euro. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende op 2 juli jl. dat de huidige aanpak niet […]

De koers van VVD en CDA: vloek of zegen?

Joshua Livestro pleit voor koerswijziging bij VVD en CDA, maar het beeld dat hij schetst is wat vervormd en eenzijdig

Zaterdag pleitte Joshua Livestro in NRC voor een koerswijziging bij VVD en CDA. “Onder gevaren verstaan beide partijen tegenwoordig vooral migratie. Die ontwricht volgens hen samenleving, arbeidsmarkt en verzorgingsstaat.” Terecht merkt Joshua Livestro, hoofdredacteur van opiniesite Jalta, op dat VVD en CDA hameren op terugdringing van immigratie en op vergaande integratie van immigranten in onze […]

Nieuwe raadsleden, ga voor persoonlijke integratieafspraken

Het nieuwe kabinet geeft gemeenten meer verantwoordelijkheid voor inburgering en participatie van nieuwkomers. Gemeenteraadsleden die op 21 maart worden gekozen, moeten die handschoen oppakken met persoonlijke integratieafspraken met iedere nieuwkomer, bepleiten lijsttrekkers Reinier van Dantzig (Amsterdam), Saïd Kasmi (Rotterdam), Sabine Andeweg (Arnhem), Jan Brink (Zwolle) en Marthe Hesselmans (mr. Hans van Mierlo Stichting)

Terecht constateerde minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken afgelopen december dat het Nederlands inburgeringsbeleid op de schop moet, omdat onvoldoende nieuwkomers zelfredzaam zijn. Zo becijferde het CBS eerder dat driekwart van de Syriërs die sinds 2013 naar Nederland kwamen, drie jaar later nog altijd in een uitkeringssituatie zaten. Pijnlijk Dit is pijnlijk voor nieuwkomers, die […]

Mijn integratie is mislukt

Natuurlijk is er een belangrijke proactieve rol weggelegd voor migranten zelf, maar ik realiseerde mij dat integratie van twee kanten moet komen

Er zijn van die momenten dat je je ineens iets realiseert wat je eigenlijk al wist. Soms door een gesprek, soms door een boek, dit keer door toneel. Toen ik het theater uit liep na het zien van The Nation realiseerde ik mij ineens: ik ken geen enkele moslim. Sterker nog, ik ken eigenlijk bijna niemand met […]

Cultuurangst of angstcultuur?

Een angst die zich als een inktvlek verspreidt over Amerika, gevoed en gefaciliteerd door rechtse denkers, politici, opiniemakers en andere cultuurdragers

“You will not replace us!” scandeerden witte nationalisten tijdens hun fakkeloptocht in Charlottesville enkele weken geleden. Zij demonstreerden daarmee hun angst voor vervanging van de Amerikaanse cultuur door culturen die nieuwe migranten en vluchtelingen met zich meebrengen uit het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika. Een angst die zich als een inktvlek verspreidt over Amerika, gevoed en […]

Fixatie op cultuur of religie bij statushouders is onwenselijk

Wanneer we iets zinnigs willen zeggen over de integratie van de huidige vluchtelingen uit islamitische landen, heeft het wel degelijk zin om naar de uitkomsten van onderzoek naar hun voorgangers te kijken

In mei van dit jaar verscheen een bundel van de Wiardi Beckman Stichting (WBS) over de ‘vluchtelingencrisis’ onder redactie van Monika Sie Dhian Ho (directeur van Clingendael), René Cuperus (WBS) en Annelies Pilon (WBS). In Over de grens. De vluchtelingencrisis als reality test staan lezenswaardige bijdragen, maar de bundel toont ook de worsteling binnen de PvdA met het thema […]

Volgende pagina »