Gevonden voor

  • Intensieve veehouderij

Ons voedselsysteem is een roulette

De huidige crisis is een wake-up call. We moeten ons voedselsysteem herzien. En wel door de consumptie van dierlijk eiwit zoveel mogelijk te vervangen door plantaardig eiwit.

Mensen wagen graag een gokje. Vooral als het om lage kosten gaat en er kans op winst is. Denk aan de roulette in het casino. Of wanneer de gok het gevoel van gevaar oplevert maar waar risico nemen vrij veilig is, zoals bungee jumping. Dit soort risico’s horen bij het leven. Met de volksgezondheid en […]

Corona bewijst: ook de mens is een dier

Niet vreemd dus dat bacteriën en virussen overspringen van dier op mens, dus eigenlijk van dier op dier.

Het zal sommigen nog altijd verbazen, maar de mens is niet alleen mens, maar ook dier. De beroemde etholoog Frans de Waal verduidelijkt dat door te zeggen dat de mens niet van de aap afstamt, maar een aap is. Niet vreemd dus dat bacteriën en virussen overspringen van dier op mens (zoönose), dus eigenlijk van […]

De rol van dieren in de verspreiding van het coronavirus

Nú is het moment om daar aandacht aan te besteden, zodat we het niet vergeten

De manier waarop wij met onze dieren omgaan vergroot de kans op verspreiding van zoönosen en vergroot de kans op situaties zoals die van de huidige corona-uitbraak. Een bijdrage aan de discussie in het Europees Parlement.

Hardwerkende boeren en polariserende politici

Terechte kritiek op het landbouwbeleid wordt ge-framed als anti-boer in plaats van wat het is: het benoemen van een gezamenlijk probleem dat je samen wilt oplossen.

De Dutch Dairy Board, vereniging van melkveehouders, wil een aanklacht indienen tegen D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, vanwege zijn voorstel de intensieve veehouderij te halveren om het stikstofprobleem op te lossen. De vereniging beschouwt dit als een oproep tot ‘minder veehouders’ en vergelijkt het met de ‘minder Marokkanen’-oproep van Wilders. Het illustreert de sterke polarisatie die […]

Waar is de halvering van de veestapel gebleven?

Een goed plan van D66 dat bovendien zeer gunstige neveneffecten biedt

Noch in de Troonrede, noch in de Miljoenennota troffen wij enige verwijzing aan naar het recente voorstel van regeringspartij D66 om vijftig miljoen minder kippen en zes miljoen minder varkens te houden, om de uitstoot van stikstof drastisch te reduceren. Eerder het tegendeel: groei. Dat is zeer teleurstellend. Al zou volgens velen met mij ook […]