Gevonden voor

  • Internationale samenwerking

De meeste mensen zijn van goede wil, maar soms is sturing nodig

Omdat de anonimiteit op sociale media nog groter is dan in een fysieke groep zijn uitingen ook vaak extremer, en toont de mens zich makkelijker van zijn slechtste kant.

We zijn als mensensoort minder rationeel dan we vaak denken. Ons leven wordt bepaald door veel factoren. Sommige factoren, zoals de opleiding die we volgen of de partner die we kiezen hebben we grotendeels in eigen hand, op andere factoren, zoals onze fysieke uitrusting hebben we nauwelijks invloed, weer andere factoren, zoals onze gezondheid en […]

Waar is de Europese visie op onze toekomst?

Waarom accepteren wij het nog dat de gemiddelde burger procentueel meer belasting betaalt dan grote multinationals? Als wij hiervoor echt een oplossing willen zien, dan moeten we dit in Europees verband aanpakken.

Waarom lijken de verkiezingscampagnes tot nu toe vooral te draaien om verkapte persoonlijkheidscultussen, maar nauwelijks om de inhoud? We zien dit nu al geruime tijd bij Forum voor Democratie, GroenLinks en sinds kort ook in overtreffende trap bij D66. Wij, de jongeren van Volt in Nederland, vragen ons af: waar is de sluitende visie op […]