Gevonden voor

  • IQ

Ga slim om met IQ-testen

De uitkomst van een IQ-test is altijd een combinatie van nature en nurture, van genetische aanleg en van training en ontwikkeling van die aanleg

Op geijkte momenten duikt de discussie weer op: zijn IQ-testen fair? Of discrimineren ze juist minderheden en mensen met bijvoorbeeld een migratieachtergrond? Ook die andere gestandaardiseerde test – de Cito-toets – moet het vaak ontgelden. Of is het juist een belangrijk instrument om onder-advisering te voorkomen? Enige feiten in deze soms troebele discussie. Scores op gestandaardiseerde […]