Gevonden voor

  • Jacques Monasch

Links conservatisme is noodzaak

Links-conservatieven moeten nu hun heil – vaak met tegenzin zoeken – in het rechterveld van de politieke arena

Jacques Monasch heeft steun in de rug nodig om een links–conservatieve politieke beweging te starten. Dat is niet vloeken in de Linkse Kerk, het is het openbaren van een voedingsbodem waar geoogst mag worden. Sociaal, veilig, groen en realistisch. Nieuw conservatief-links. Zolang er zoveel armoede is bestaan er linkse idealen De sociaaleconomische begrippen links en rechts […]

Campagnestrateeg Monasch leidt media om de tuin: welke lessen kun je trekken?

Laat dit een lesje mediastrategie zijn dat zowel journalisten als politici zich nog lang zullen heugen.

Jacques Monasch leidde vanmorgen iedereen om de tuin. Hij bracht een persbericht uit waarin stond dat ‘Het partijbestuur van de PvdA heeft besloten de kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van Jacques Monasch niet te accepteren.’ Er volgden vrijwel direct pushberichten van diverse landelijke media, met koppen als: ‘PvdA-partijbestuur weert kandidatuur Monasch.’ Maar het klopte niet: de adviescommissie […]