Gevonden voor

  • Jan-Peter Balkenende

Klimaatplannen Balkenende en ex-ceo’s Tata Steel en Shell zijn gratuit

Heren van de 'Commissie Toekomst': als u het zo goed voorheeft met de planeet, roep dan uw achterban dan op te stoppen met het koloniseren van de toekomst.

Afgelopen vrijdag publiceerde Wouter Van Dieren mede namens o.a. Jan Peter Balkenende, Theo Henrar (voormalig ceo Tata Steel) en Rein Willems (voormalig CEO Shell en CDA-senator) een schijnbaar sympathiek betoog in NRC voor een ‘nieuw Groot Verhaal’ om de drie crises van deze tijd – klimaat, biodiversiteit en grondstoffen – het hoofd te bieden. De […]