Gevonden voor

  • Jeruzalem

Het is een vloek om een heilige stad te zijn

Eigenlijk was Jeruzalem er nog het best aan toe in de eeuwen dat Palestina onderdeel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk

Jeruzalem is een rampzalige stad. Daarvoor bestaan drie redenen. Ten eerste heeft koning Salomo er de eerste joodse tempel gebouwd tot een behuizing voor de Ark des Verbonds. Ten tweede is Jezus Christus er gekruisigd op de hoogte Golgotha, wat volgens een evangelist Schedelplaats betekent. En ten derde voer de profeet Mohammed er ten hemel. […]