Gevonden voor

  • Jeugdzorg

Het debat over de jeugdzorg raakt de kern niet

De jeugdzorg kijkt naar de toekomst en nauwelijks naar het feitelijke patroon van destructief gedrag en het vaak immense leed bij slachtoffers

De jeugdzorg komt de laatste tijd vrijwel dagelijks negatief in het nieuws. Financiële tekorten bij gemeenten, enorme werkdruk en leegloop bij de jeugdbescherming, lange wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie, een weggemaakt rapport over gebrekkig feitenonderzoek, hoge administratieve lasten: de randvoorwaarden in de jeugdzorg lijken bepaald niet op orde. De inhoud van het werk staat echter, ten […]

In de jeugdzorg verdwijnt buitenproportioneel veel geld naar bijzaken

Steeds meer jonge mensen verdwalen in een wereld die te complex geworden is voor hersenen die nog onvoldoende zijn uitgerijpt. Onze samenleving vraagt meer van het brein van jongeren dan gezond is.

En weer gaat er extra geld naar de jeugdzorg… Prima, als je informatievoorziening beperkt is tot de steeds terugkerende berichten dat de wachtlijsten wéér langer zijn geworden. Maar het verhaal is iets ingewikkelder dan dat men met geld de wachttijden probeert te verkorten. Jaren geleden werd de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. In plaats van […]

Extra geld geen panacee voor dieperliggende problemen jeugdzorg

Het Rijk pompt extra miljoenen in de jeugdzorg ter verlichting van acute financiële problemen. Gemeenten roepen al veel langer dat zij het hoofd niet meer boven water houden. Niet meer zeuren dus, nu het Rijk eindelijk de portemonnee trekt? Was het maar zo simpel.

Ruim €600 miljoen erbij, zodat samen met de eerder toegezegde middelen een indrukwekkend bedrag van ruim €1 miljard beschikbaar komt. Veel geld, waar de jeugdzorg enorm mee geholpen kan zijn. Het klinkt tegenstrijdig, maar er bestaat een niet denkbeeldig risico dat dit extra geld de problemen verergert in plaats van verlicht. Waarom? Allereerst bepalen gemeenten […]

Coalitiepartijen hebben geen visie op de jeugdzorg

Er is geen visie op werkdruk, onderwaardering en de onhoudbare afhankelijke positie van werkenden in de jeugdzorg.

Verkiezingstijd. We bladeren door de partijprogramma’s. Wat zeggen ze over de jeugdzorg? Geen onterechte vraag voor een vakbond die al 4 jaar campagne voert voor een beter werkend stelsel. De partijprogramma’s lezen is confronterend; al onze activiteiten met kleinere en grotere acties lijken nog steeds onvoldoende geland. Met name de coalitie zet niet in op […]

Vul de jeugdzorgbudgetten van de gemeenten aan

Iedereen heeft namelijk recht op goede zorg. Zeker onze meest kwetsbare kinderen.

Net voor de kerstvakantie sloeg het nieuws in als een bom: dertien Zeeuwse gemeenten zeggen het contract met jeugdzorgorganisatie Intervence op en brengen de hulp onder bij drie nieuwe aanbieders. De gemeenten kampen met grote financiële tekorten en hopen met de ontmanteling van Intervence daar iets aan te doen. Maar een echt duidelijk plan voor […]

Laat zorgvrager niet de dupe worden van grote zorgwinsten

De beeldvorming ontstaat al snel van zorginstellingen als cowboys die misbruik maken van gemeenschapsgelden ten bate van eigen gewin en ten koste van de zorg voor kwetsbare mensen

Een uitgebreid en indrukwekkend onderzoek van Follow the Money in samenwerking met het Brabants Dagblad bracht aan het licht dat 121 zorgaanbieders binnen de WMO in de regio Tilburg en omstreken gezamenlijk een winst maakten van bijna 100 miljoen euro. Normaal is dat er door zorginstellingen 3 à 4 procent wordt gemaakt, in dit onderzoek […]

Volgende pagina »