Gevonden voor

  • Jongerenwerker

Eerbetoon aan de jongerenwerker

Een ontwrichtende gebeurtenis leidt tot afschuw, tot veroordeling. Maar afgeven op de aanstichters zet zelden zoden aan de dijk. Nauwgezet handelen wel. De rust keert weder door kleine radertjes die de balans herstellen.

Een paar weken geleden bewoog Nederland onder een baldakijn van oorlogsretoriek. Iedereen en zijn moeder wenste dat Spartaanse methodes toegepast zouden worden op (onze eigen) jongeren die in steden tekeer waren gegaan. De consequenties van dergelijk venijnige retoriek (– en onze verantwoordelijkheid in deze) werd al in een eerder artikel hier op Joop belicht. Wat […]