Gevonden voor

  • Kabinet Rutte-III

Regeringspartijen in kinderlijk stadium van morele ontwikkeling

'Wat ik vooral zorgwekkend vind is dat onze bewindslieden kennelijk nog geen eigen moraal hebben, en wie weet ook nooit zullen krijgen'

In een advies aan de regering schreef de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur dat we aanzienlijk minder vlees en zuivel moeten produceren en consumeren om de klimaatdoelstellingen te halen. Al vaker hebben wetenschappers geconstateerd dat de Nederlandse veestapel gehalveerd moet worden om de groeiende problemen (waaronder uitstoot, bodemverzuring, watervervuiling, fijnstof en aantasting van de […]

Verzet nodig om Rutte-III te stoppen

Als links geen brede tegenbeweging bouwt die de confrontatie met dit beleid durft aan te gaan, zal extreem-rechts zijn imago als ‘oppositie’ verder versterken

Het lag niet aan de economische programma’s van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat de formatie zo lang duurde. De partijen vinden elkaar feilloos in een regeerakkoord dat een klassenoffensief is waarbij werkende mensen, ouderen, uitkeringsgerechtigden en Wajongers de prijs betalen voor de winsten van bedrijven en vermogens van de rijken. Het kabinet zet ver […]

Rutte-III gaat internationaal, of toch niet?

Het buitenlandbeleid is vooral gericht op migratiebeperking door te focussen op ‘de ring van instabiliteit’ rondom Europa

Dat derde kabinet Rutte komt er dan toch. Vorige week presenteerden de partijleiders van VVD, CDA, D66 en CU het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Een naslagwerk van zeventig pagina’s met veel aandacht voor internationale politiek. Rutte-III is van mening dat ‘Nederland gebaat is bij een welvarende en veilige wereld’. Daarbij komt dat buitenlandpolitiek steeds […]

Museumbezoek als schaamlap

Iedereen naar het Rijksmuseum en het Wilhelmus zingen? Dat kan veel beter.

Het uitgelekte plan van het aanstaande kabinet Rutte III over verplicht bezoek aan Tweede Kamer en Rijksmuseum, maakte veel reacties los. En dat is niet zo gek: na 20 jaar identiteitspolitiek op rechts is het alleen maar logisch dat een partij als het CDA de aandacht wil blijven leggen op het Nederlanderschap (vermomd als burgerschap). […]