Gevonden voor

  • Kabinet Rutte-III

Waarom de dividendbelasting gewoon wordt afgeschaft

'Wat zouden Rutte en zijn companen van staatsmanswijsheid getuigen als zij dúrfden zeggen: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'

Vergis je niet. Het kabinet staat als een huis. Gert Jan Segers krijgt weliswaar massale kritiek van zijn partijgenoten op het plan om de dividendbelasting af te schaffen, maar dat maakt niets uit. De ChristenUnie is namelijk een calvinistische partij en het Nieuwe Testament zegt overduidelijk: “De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs.” Als puntje […]

Regeringspartijen in kinderlijk stadium van morele ontwikkeling

'Wat ik vooral zorgwekkend vind is dat onze bewindslieden kennelijk nog geen eigen moraal hebben, en wie weet ook nooit zullen krijgen'

In een advies aan de regering schreef de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur dat we aanzienlijk minder vlees en zuivel moeten produceren en consumeren om de klimaatdoelstellingen te halen. Al vaker hebben wetenschappers geconstateerd dat de Nederlandse veestapel gehalveerd moet worden om de groeiende problemen (waaronder uitstoot, bodemverzuring, watervervuiling, fijnstof en aantasting van de […]

Volgende pagina »