Gevonden voor

  • Kabinet Rutte-IV

Geen aandacht voor vrouwenrechten waar dit het hardst nodig is

In het nieuwe regeerakkoord worden pleisters geplakt waar systeemveranderingen noodzakelijk zijn. Dit kan en moet beter, zeker met het meest diverse kabinet ooit.

Na 9 maanden onderhandelen en een politieke stoelendans lag het coalitieakkoord er eind vorig jaar eindelijk en vandaag werd het nieuwe kabinet beëdigd. Opvallend en positief is dat de helft van de nieuwe bewindspersonen vrouw is. Is dit tekenend voor een nieuw elan met meer gendergelijkheid en een betere bescherming van vrouwenrechten over de hele […]

De grootste uitdaging voor de bestuurlijke elite

Er is een grote disbalans in het sociale landschap van de Lage Landen en ik verbaas mij erover dat onze bestuurders dat niet zien of niet in staat zijn om er iets aan te doen. Wat houdt ze tegen?

Er staan deze week een heleboel meer ministers op het bordes tijdens de presentie van het nieuwe kabinet, dan voorheen. Dat getuigt van de vele uitdagingen waar Nederland dezer dagen voor staat. Ik vraag mij oprecht af of het opvoeren van kwantiteit in het aantal ministers werkelijk tot meer kwaliteit aan beleid zal leiden. Veel […]

Après-ski-liefhebber Rutte denkt: ‘Ik ben de Anton aus Tirol van de politiek’

Terugziende op zo’n loopbaan moet Mark Rutte wel geloven dat hij alles en iedereen aan kan. Dat hij onaantastbaar is.

Je leest van alles over Rutte dezer dagen: dat hij niet goed in zijn vel meer zit. Dat hij de speelbal is geworden van D66. Zelfs dat hij moet oppassen de regie niet kwijt te raken. Dat is maar moeilijk te geloven. Mark Rutte opent maandag de constituerende vergadering van zijn vierde kabinet vol zelfvertrouwen. […]

Bij Rutte IV gaat een contract voor de veiligheid van gedupeerde Groningers

Het zoveelste bewijs dat toezeggingen en beloftes van bewindspersonen onder Rutte niets voorstellen

Nog voor het kabinet Rutte IV officieel van start gaat, geeft het al blijk wat het verstaat onder nieuw elan, nieuw leiderschap en een andere bestuurscultuur. Op de laatste dag van Rutte III wordt het voornemen bekendgemaakt om leveringszekerheid voorrang te geven boven de aardbevingsveiligheid van de al zo lang gedupeerde Groningers. Die worden met […]

Regeerakkoord ronduit misleidend over 1,5 gradendoel

Nieuwe coalitie maakt het zichzelf niet echt moeilijk op het klimaatdossier

Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en CU hun regeerakkoord. Ook vanwege alle aandacht voor Omikron en de feestdagen is het goed om daar nog eens uitgebreid bij stil te staan. Dit stuk gaat over de vraag: wat spreekt de nieuwe coalitie af over de aanpak van de klimaatcrisis? Waar gaan Rob Jetten en […]

Volgende pagina »