Gevonden voor

  • Kamervoorzitter

Niet alles in de politiek is doorgestoken kaart

‘De bloemen voor Bergkamp lagen al klaar,’ las ik op Twitter. Er lagen inderdaad bloemen klaar, maar die waren bestemd voor de winnaar, wie dat ook geworden zou zijn.

De politiek is gebaat bij een zekere mate van vertrouwelijkheid. Niet dat alles wat op het Binnenhof of in andere bestuurscentra gebeurt verborgen moet blijven. Maar sommige besluitvormingsprocessen zijn alleen mogelijk als hun toedracht niet in de krant komt. Onderhandelen in het openbaar gaat nu eenmaal niet. Fractievergaderingen hebben baat bij gesloten deuren. Kabinetsformaties verlopen […]

De nieuwe Kamervoorzitter en het herstel van de oude orde

De volgende stap komt volgende week. Het kabinet heeft nu al laten weten dat het graag de winkels en de terrassen opent.

De verkiezingen voor de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer waren een heel erg vrije kwestie. Mijn hemel, wat was dat een ongenadig vrije kwestie. Het viel dan ook te verwachten dat men er met één stemronde niet uit zou zijn. De winnaar heeft de helft plus één van de uitgebrachte stemmen nodig en er […]

Anonieme kritiek op Kamervoorzitter is fundamenteel strijdig met onze open democratie

Wie zijn deze ‘anoniemen’ en waarom willen zij anoniem blijven?

In zijn nieuwe boek ‘Twee pijlers’ laat de politicoloog en historicus Ruud Koole ons terugkijken naar de nog maar prille geschiedenis – 1922: Algemeen kiesrecht – van onze democratische rechtsstaat. Centraal staat daarin de betekenis van het burgerschap. Burgers zijn de kiezers en kunnen gekozen worden. Het is de kern van onze parlementaire democratie. Binnen […]

Weg met de roddel en achterklap in de Tweede Kamer!

Zijlstra, Samsom, Pechtold, Buma, Klaver en alle andere fractievoorzitters in ons parlement: blijf niet zitten maar treed alsjeblieft op.

Met de kandidatuur van Khadija Arib, met expliciete steun van de PvdA-fractie, voor het Kamervoorzitterschap openbaart zich tegelijkertijd iets vanuit ons parlement dat nou niet bepaald fris te noemen is. Van Geert Wilders weten wij dat hij haar kandidatuur zal gaan inzetten om de weerzin tegen een multi-etnische en multiculturele samenleving te voorzien van een […]