Gevonden voor

  • Kansenongelijkheid

Kansen(on)gelijkheid: niet het probleem van de leraar

Leerkrachten moeten zich het probleem van de kansenongelijkheid niet in de schoenen laten schuiven. Het is een politiek probleem waar ook een politiek antwoord op gevonden zal moeten worden.

Het zijn roerige tijden, niet in de laatste plaats voor het onderwijs. Na een tweede, maandenlange lockdown hebben de basis- en middelbare scholen op 1 maart hun deuren weer geheel of gedeeltelijk geopend. De kranten staan vol met verhalen over de vermeende leerachterstanden die leerlingen hebben opgelopen en in moeten halen. Het demissionaire kabinet trekt maar liefst […]

Strafkorting van de VVD voor gelijke kansen

De VVD wil strafkorting voor gemeenten die iets willen doen tegen torenhoge ouderbijdragen op basisscholen

Iedere ouder wil het beste onderwijs voor zijn of haar kind. En iedere politieke partij is voor gelijke kansen. Toch kachelt de onderwijskwaliteit na drie kabinetten Rutte gestaag achteruit. Docenten zijn meermaals in actie gekomen omdat zij voelen dat zij niet dat beste onderwijs kunnen geven. Er is een wildgroei aan private bijlesinstellingen die in […]