Gevonden voor

  • Katholieken

In het Amsterdamse stadhuis heerst niet Sylvana Simons maar Batavus Droogstoppel

Ons’ Lieve Heer op Solder stemt tot nadenken over grenzen aan de tolerantie in onze tijd.

De gemeente Amsterdam staat er weer gekleurd op. In brede kring heerst verontwaardiging over het besluit het museum Ons’ Lieve Heer op Solder niet langer te subsidiëren. Dit vanwege gebrek aan inclusiviteit en al te wit personeel. Het “zie je wel” klinkt aan alle kanten. De Nederlandse beschaving en cultuur worden opgeofferd aan de hersenschimmen […]

Bedenkingen bij white privilege

En wie nu beweert dat dit betoog juist de stellingen van DiAngelo over de blanke kwetsbaarheid bevestigt: mijn witte reet!

Kunta Rincho heeft op deze website uitgelegd dat blanke mensen geen slecht gevoel hoeven te  krijgen bij de termen white privilege, white supremacy – en al noemt hij het zelf niet – whiteness. Het gaat immers niet om de strijd tegen individuele mensen maar tegen een systeem, dat van de blanke overheersing. Niettemin hebben de […]

Waarom je de term ‘Gouden Eeuw’ niet moet afschaffen

Door de term 'Gouden Eeuw' af te schaffen, beroof je je zelf van de kans om uit te leggen dat de Gouden Eeuw van de een niet de Gouden Eeuw van de ander hoeft te zijn en dat er misschien zelfs een samenhang bestaat tussen vrijheid en welvaart voor de een en armoede en onderdrukking voor de ander.

Tot de pareltjes in mijn boekerij behoort Gerard Knuvelders Vanuit wingewesten: een sociografie van het zuiden uit 1930. Het is een verontwaardigde aanklacht tegen de achterstelling van het zuiden, de katholieke provincies Noord-Brabant en Limburg. Na de oorlog werd Knuvelder vooral bekend als literatuurhistoricus en schrijver van schoolboeken maar in zijn jonge jaren was hij […]