Gevonden voor

  • Kauthar Bouchallikht

Waarom mocht Pegida wel op het Plein staan, en #HoopBovenHaat niet?

Waarom mocht Pegida in zulke mate de sfeer bepalen bij de installatie van de nieuwe Tweede Kamer?

Ik was 31 maart bij de start van de nieuwe Tweede Kamer met Animal Rebellion op het Plein, bij de ingang van de Tweede Kamer. We vroegen de nieuw te installeren Tweede Kamerleden wat zij gaan doen om een volgende pandemie te voorkomen, of ze het verband kennen tussen intensieve (pluim)veehouderij en het ontstaan van […]

FEMYSO belasteren betekent moslimjongeren het zwijgen opleggen

De claims die zo klakkeloos zijn overgenomen zitten vol met vooroordelen en dienen totaal niet als feiten, noch kunnen ze empirisch worden bewezen

Het beschuldigen van FEMYSO lid te zijn van de Moslimbroederschap of er gelieerd aan te zijn, is een pijnlijke, onterechte en kwalijke misstap. Dit soort pogingen om sociaal-maatschappelijk geëngageerde jonge moslims en moslimorganisaties, die niets anders doen dan het meebouwen aan het vredevoller maken van onze maatschappij, weg te zetten als onderdeel van de Moslimbroederschap, […]

Waarom GroenLinks Kauthar ondubbelzinnig moet steunen

Het is goed dat oude, witte mannen als Meindert Fennema afzwaaien en jonge, idealistische vrouwen de partij komen versterken.

Beste Jesse, Omdat Kauthar Bouchallikht op de kandidatenlijst van GroenLinks staat, zal Meindert Fennema geen GroenLinks stemmen, zo schreef hij op Joop.nl. Ik zou daar niet wakker van liggen. Fennema geeft blijk van een tunnelvisie en laat zien dat hij nuances over religie en godsdienst niet begrijpt. Ook weigert hij in te zien dat de beschuldigingen […]

Waarom ik niet op GroenLinks zal stemmen

Over Kauthar Bouchallikht en de vergroening van GroenLinks

Beste Jesse, Toen ik Kauthar Bouchallikht op plaats 9 zag staan van de kandidatenlijst van GroenLinks schrok ik toch even. Niet vanwege haar naam, maar vanwege haar hoofddoekje. Niet dat ik iets tegen hoofddoekjes heb, mijn moeder droeg er ook één als het regende. Maar als een jonge vrouw zich met een hoofddoekje op de […]