Gevonden voor

  • Khadija Arib

Anonieme kritiek op Kamervoorzitter is fundamenteel strijdig met onze open democratie

Wie zijn deze ‘anoniemen’ en waarom willen zij anoniem blijven?

In zijn nieuwe boek ‘Twee pijlers’ laat de politicoloog en historicus Ruud Koole ons terugkijken naar de nog maar prille geschiedenis – 1922: Algemeen kiesrecht – van onze democratische rechtsstaat. Centraal staat daarin de betekenis van het burgerschap. Burgers zijn de kiezers en kunnen gekozen worden. Het is de kern van onze parlementaire democratie. Binnen […]

De godvergeten lullige debatcultuur in de Tweede Kamer

Onvoorstelbaar dat Van Mierlo het meende, toen hij bijna een halve eeuw geleden opmerkte dat in de Kamer soms de geur van wilde beesten hing

Het is donderdagmiddag na kwart over twee en de geachte afgevaardigde Tunahan Kuzu is aan het woord over de tijdelijke wet vertoeven in de open lucht covid-19. In het vuur van zijn betoog noemt hij premier Mark Rutte een de dictator van de lage landen en “een paniekpremier met dictatoriale trekjes”. Onmiddellijk geeft de voorzitster […]

Mevrouw Arib bestendigt de diepe lulligheid van de Tweede Kamer

Was dat nou zo erg van die sluipmoordenaar? Was dat nou zo vreselijk? Baudet gebruikte een treffende metafoor. Hij vertelde niet dat minister Schouten haar moeder had vermoord.

Afgelopen donderdag slingerde de geachte afgevaardigde Thierry Baudet een onverdiende banvloek naar minister van Landbouw Carola Schouten. Zij is een tobberige christen die ongetwijfeld heel wat afpiekert over de beste manier om in haar hoge positie vorm te geven aan het bijbels rentmeesterschap over Gods schepping. Baudet noemde haar echter de sluipmoordenaar van de agrarische […]

Volgende pagina »