Gevonden voor

  • Kindermishandeling

Het debat over de jeugdzorg raakt de kern niet

De jeugdzorg kijkt naar de toekomst en nauwelijks naar het feitelijke patroon van destructief gedrag en het vaak immense leed bij slachtoffers

De jeugdzorg komt de laatste tijd vrijwel dagelijks negatief in het nieuws. Financiële tekorten bij gemeenten, enorme werkdruk en leegloop bij de jeugdbescherming, lange wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie, een weggemaakt rapport over gebrekkig feitenonderzoek, hoge administratieve lasten: de randvoorwaarden in de jeugdzorg lijken bepaald niet op orde. De inhoud van het werk staat echter, ten […]

Aan de lieve kinderen

Bellen hoor, naar de Kindertelefoon of Veilig Thuis als jij merkt dat jouw vriendjes onder de blauwe plekken komen of hongerlijden

Lieve kinderen van Arnhem, Hoe gaat het met jullie? Je ouders, de juffen, de meesters en ik ook hopen dat de school snel weer opengaat, met stip op één zodra we beginnen te winnen van corona. Normaal was ik deze week bij ons in Arnhem langs jullie klaslokaal gelopen om de kleintjes te gaan voorlezen. […]

Op naar de nul mishandelde kinderen

Hebben we in het onderwijs voldoende oog voor eventuele mishandeling? Bagatelliseren we de situatie thuis niet te vaak?

Veel van wat ik schrijf gaat over het recht op goed onderwijs voor ieder kind. Daar sta ik voor. Goed onderwijs begint bij professionele en vitale leraren die leerlingen laten leren en de juiste leerstof aanbieden. Leraren die kinderen uitdagen om te komen tot (samen) leren en groei in hun algehele ontwikkeling. Naast deze randvoorwaarde […]

Er is te weinig aandacht voor onzichtbaar geweld

Als gezinscoach kom ik zeker een keer per maand gevallen van kindermishandeling tegen

Bij kindermishandeling denken mensen vaak aan seksueel of lichamelijk geweld. Onder hulpverleners en in de media is veel meer aandacht voor zichtbare vormen van kindermishandeling dan voor de onzichtbare. Het Nederlands Jeugdinstituut hanteert de volgende indeling: Lichamelijke mishandeling: zoals slaan, schoppen, bijten, knijpen, krabben, het toebrengen van brandwonden of het kind laten vallen. Lichamelijke verwaarlozing: […]

Volgende pagina »