Gevonden voor

  • Klimaatakkoord

Het klimaatakkoord is hét recept voor een rechtse volksopstand

Nederland zal in handen vallen van de Wildersen, de Baudets en hun opvolgers. En daarna de zondvloed.

De industrie weet wat ze nodig heeft om haar rol bij de energietransitie met verve te spelen: één miljard subsidie per jaar. Minister Wiebes is er tijdens geen van zijn mediaoptredens rond het klimaatakkoord op betrapt dat hij de heren en die enkele opgeprikte dame uit de boardrooms vroeg of ze helemaal stapelkrankzinnig waren geworden. […]

Klimaatakkoord slaagt alleen als iedereen mee kan doen

De energierevolutie mislukt als het de samenleving splijt in klimaatwinnaars en verliezers.

Om een leefbare aarde door te geven is niets minder dan een revolutie nodig. Dat moet deze generatie gaan waarmaken. Alleen door deze revolutie van en voor iedereen te laten zijn gaan we het halen. Dan kan deze transitie kansen bieden. Kunnen we weer laten zien als land dat we weerbaar zijn, ons kunnen aanpassen, […]

Regeringspartijen in kinderlijk stadium van morele ontwikkeling

'Wat ik vooral zorgwekkend vind is dat onze bewindslieden kennelijk nog geen eigen moraal hebben, en wie weet ook nooit zullen krijgen'

In een advies aan de regering schreef de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur dat we aanzienlijk minder vlees en zuivel moeten produceren en consumeren om de klimaatdoelstellingen te halen. Al vaker hebben wetenschappers geconstateerd dat de Nederlandse veestapel gehalveerd moet worden om de groeiende problemen (waaronder uitstoot, bodemverzuring, watervervuiling, fijnstof en aantasting van de […]

Ban Trumps schaliegas, bescherm burgers tegen klimaatverandering

Ergens deze week komt het allereerste schip met schaliegas uit de VS aan in de haven van Rotterdam

Nadat Trump aankondigde dat hij onder het het klimaatverdrag van Parijs uit wil, ontstond er een wereldwijde storm van protest. De Franse president, Emmanuel Macron, zei in een geweldige speech “make earth great again”. Tegelijkertijd biedt Macron klimaatwetenschappers uit de Verenigde Staten een veilige haven in Frankrijk aan. Als kers op de taart lijkt Europese klimaatsamenwerking […]

Volgende pagina »