Gevonden voor

  • Klimaatcrisis

Elke windmolen telt voor het klimaat

We moeten alle bestaande vormen van duurzame energie maximaal opschalen, want onze energievoorziening bestaat nu nog uit 90% olie, kolen en aardgas, terwijl we over minder dan 20 jaar volledig fossielvrij moeten zijn

Dit is een opinie ingezonden door 10 Amsterdammers, hun namen vind je onderaan. Als omwonenden van zoekgebieden voor windmolens in Amsterdam kijken we met verbazing naar hoe de discussie over windmolens zich voltrekt. Verschijnen er niet wekelijks alarmerende rapporten in de media over de klimaatopwarming? Waren de afgelopen zes jaar niet de warmste zes jaar […]

Notulen van het kabinet zijn niet urgent

Wie kijkt naar de documentaire ‘A Life on Our Planet’ van David Attenborough ziet dat in het tijdsbestek van één mensenleven volledige ecosystemen zijn verdwenen.

Politiek draait om inhoud, althans als je politici hoort in campagnetijd. Het bouwen van woningen, het tegengaan van ongelijkheid, inzet op onderwijs, inzet op zorg, het bestrijden van de pandemie, het versterken van de economie: het zijn thema’s die in maart door vrijwel alle politieke partijen als een repeterend geweer op de kiezers zijn afgevuurd. […]

Volgende pagina »