Gevonden voor

  • Klokkenluiders

Voorkom klokkenluiden, word dwarsligger

Leer mensen kritiek leveren en ontvangen vóór er klokken geluid moeten worden

In Utrecht opende ruim twee jaar geleden het Huis voor Klokkenluiders. Daar kunnen mensen terecht die een wantoestand op werk in de openbaarheid willen brengen en hiertoe advies en steun behoeven. Vele getraumatiseerde klokkenluiders en jarenlange Haagse lobby waren nodig om deze pleister op de wonde te kunnen plakken. Het is vooralsnog geen succes; integendeel, […]

Stop met melden misstanden zolang regelgeving niet verandert

Doofpotten tasten vertrouwen burgers in democratische rechtsstaat aan

Recent is het burgerinitiatief Geen Doofpot opgericht om klokkenluiders die de klok hebben geluid over doofpotten media aandacht en hulp te bieden. Bekende BN’ers zoals Bram Bakker, Catherine Keyl en Jörgen Raymann hebben publiekelijk hun steun aan dit initiatief gegeven. Procedures helpen niet tegen doofpotten Helaas leert de praktijk tot nu toe dat doofpotten, misstanden […]

Klokkenluiders verdienen meer steun binnen organisaties

Weinig transparantie en het niet veilig kunnen ventileren van tegenspraak wijst op ernstige fouten in de organisatiestructuur

“Op dit moment is het verstandiger een eventuele misstand niet te melden. De gevolgen voor de melder zijn simpelweg niet te overzien”. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport van de commissie Giebels over de cultuur bij defensie. Een conclusie die volledig aansluit bij eerdere en andere onderzoeken bij publieke en semipublieke organisaties. En […]

Rechter geeft klokkenluiders bij ontslag inzagerecht in vertrouwelijke onderzoeken

Snel een ogenschijnlijk onafhankelijk en vertrouwelijk onderzoek laten uitvoeren om misstanden onder de pet te kunnen houden zal met deze uitspraak moeilijker worden

Recent heeft de rechtbank Midden Nederland een belangrijke uitspraak gedaan over een inzagerecht van klokkenluiders in vertrouwelijke onderzoeken die een werkgever instelt naar door hen gemelde misstanden. Volgens de rechter weegt het belang van door de werkgever toegezegde vertrouwelijkheid aan geïnterviewde personen( waaronder collega’s) minder zwaar dan het belang van klokkenluiders in een ontslagzaak om […]

Gewetensbezwaard voor het klimaat

Nigel Terborg zei ‘nee’ tegen zijn baas

“Ik hou van mijn collega’s, van mijn bedrijf. Maar ik hou nog meer van mijn kinderen. Ik wilde niet meewerken aan een project waarvan ik wéét dat het hun toekomst bedreigt. Daar kan ik mijn ogen toch niet voor sluiten?” Nigel Terborg is ‘gewetensbezwaarde’. Als juridisch medewerker weigerde hij mee te werken aan een claim […]

Macht en integriteit gaan slecht samen. Klokkenluiders wen er maar aan!

Als de balans van klokkenluiderszaken zou worden opgemaakt komt daar een heldere uitslag in naar voren; machtsmisbruik heeft het met glans gewonnen van integriteit

De recente onthullingen over gemanipuleerd onderzoek bij Justitie en Veiligheid is het zoveelste voorbeeld dat macht en integriteit vaak op gespannen voet met elkaar staan. In alle grote klokkenluiderszaken die de media recent hebben gehaald bij defensie, de politie, in de zorg en andere sectoren staan machtsmisbruik en niet integer handelen centraal. En dankzij klokkenluiders […]

Huis voor de Klokkenluiders is bewust gebouwd op drijfzand

Nederland kent een juridische structuur die werkgevers beschermt en misstanden in doofpotten houdt

Het plotselinge vertrek van de bestuursvoorzitter Paul Loven van het Huis voor de Klokkenluiders toont aan op welk drijfzand het Huis moest worden gebouwd. Een veel te hoog gegrepen ambitieniveau van het Huis dat haaks stond op de inhoud van het fors uitgeklede compromis wetsvoorstel dat uiteindelijk in 2016 werd aangenomen. De beschamend kleine begroting […]

Niet-integere werkgevers zijn goed beschermd tegen kritische werknemers

Zolang ons arbeidsrecht niet in lijn wordt gebracht met wet- en regelgeving over de bescherming van klokkenluiders kunnen werkgevers rustig doorgaan met machtsmisbruik

Ondanks integriteitscodes en klokkenluiderregelingen delven kritische werknemers bijna altijd het onderspit tegen niet-integere werkgevers. Ook al is er aantoonbaar sprake van misstanden of het aanwezig zijn van een angstcultuur. Dit wordt veroorzaakt door de juridische gezagsverhouding tussen iedere werknemer en zijn werkgever en de regels van het ontslagrecht. Het arbeidsrecht geeft de werkgever wettelijke instrumenten […]

Volgende pagina »