Gevonden voor

  • Klokkenluiders

Huis voor de Klokkenluiders is bewust gebouwd op drijfzand

Nederland kent een juridische structuur die werkgevers beschermt en misstanden in doofpotten houdt

Het plotselinge vertrek van de bestuursvoorzitter Paul Loven van het Huis voor de Klokkenluiders toont aan op welk drijfzand het Huis moest worden gebouwd. Een veel te hoog gegrepen ambitieniveau van het Huis dat haaks stond op de inhoud van het fors uitgeklede compromis wetsvoorstel dat uiteindelijk in 2016 werd aangenomen. De beschamend kleine begroting […]

Niet-integere werkgevers zijn goed beschermd tegen kritische werknemers

Zolang ons arbeidsrecht niet in lijn wordt gebracht met wet- en regelgeving over de bescherming van klokkenluiders kunnen werkgevers rustig doorgaan met machtsmisbruik

Ondanks integriteitscodes en klokkenluiderregelingen delven kritische werknemers bijna altijd het onderspit tegen niet-integere werkgevers. Ook al is er aantoonbaar sprake van misstanden of het aanwezig zijn van een angstcultuur. Dit wordt veroorzaakt door de juridische gezagsverhouding tussen iedere werknemer en zijn werkgever en de regels van het ontslagrecht. Het arbeidsrecht geeft de werkgever wettelijke instrumenten […]

Geef klokkenluiders een eigen anoniem meldloket

De uitkomsten van het onderzoek patiĆ«ntveiligheidĀ van het UMC Utrecht zijn een steun in de rug voor alle klokkenluiders in Nederland

Klokkenluiders kunnen blij zijn met de belangrijke conclusie in het gepubliceerde onderzoeksrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over misstanden bij het UMC Utrecht. Er is een directe relatie aangetoond tussen de aanwezigheid van een angstcultuur en de leiderschapsstijl in een organisatie. Met die wetenschap hebben (toekomstige) klokkenluiders een gedeeld belang met de interne toezichthouders in […]