Gevonden voor

  • Koloniaal verleden

Geschiedenis als collectief trauma

Dat we het koloniale verleden nu wel kunnen afsluiten, lijkt mij een bizarre stellingname. Wie bepaalt dat bovendien?

In een opiniestuk van 20 mei in de NRC stelde historicus Bas Kromhout, in reactie op de 4 mei-lezing van Roxane van Iperen, dat onze koloniale geschiedenis geen traumatherapie is. Een beetje flauw, erkende hij ook zelf, gebruikte hij het psychiatrische begrip traumatisering als argument dat er niet zoiets als een collectief trauma bestaat, laat […]