Gevonden voor

  • Koopkracht

Bezuinigingen zijn onontkoombaar

Iedere burger heeft er recht op dat politici stoppen om hun kiezers zand in de ogen te strooien.

In de komende verkiezingsdebatten promoten alle politieke partijen hun standpunten wat er in Nederland beter kan en anders moet. Vergezichten waar een gemiddelde kiezer graag van wil weten hoe realistisch en haalbaar die plannen zijn. Alle partijprogramma’s worden doorgerekend of ze financieel consistent en uitvoerbaar zijn. Dat geeft iets meer inzicht in de financiële gevolgen […]

De koopkracht voor de gewone mens blijft dalen: daarom lult Den Haag over migranten

Geen wonder dat je liever over migratie begint, als je voor dit alles verantwoordelijk bent.

Hugo de Jonge is niet de enige politicus die de migratie bovenaan de politieke agenda probeert te plaatsen. Wopke Hoekstra, zijn concurrent in de strijd om het leiderschap van het CDA ging hem voor. Premier Rutte voorspelde in zijn traditionele eindejaarsinterview met De Telegraaf dat dit thema in 20202 wel centraal zou komen te staan. […]

De halve waarheid over koopkrachttoename

Het neoliberale uitgangspunt om de markt zijn werk te laten doen, gecombineerd met een terugtredende overheid heeft in de afgelopen jaren veel slachtoffers gemaakt

Tussen 2012 en 2016 is de koopkracht van Nederlanders gemiddeld met 23,2% toegenomen, waarbij de meeste verdienende 20% nog niet in aanmerking werd genomen. Een resultaat om trots op te zijn zou je zeggen. Niets is echter minder waar als je die koopkrachttoename gaat analyseren naar minst tot meest verdienenden. Er is een land van […]