Gevonden voor

  • Kranten

De Berlusconi’s van de Lage Landen

Bedrijven die ruwweg 90% van de dagbladenmarkt controleren hebben niet alleen veel economische macht, ze hebben in potentie ook veel politieke macht

Lang geleden, in 1980, waren er 25 uitgevers actief op de Nederlandse krantenmarkt. Vijf jaar geleden was dat aantal gekrompen tot acht uitgevers. En nu, in september 2020, zijn de dagbladen in Nederland praktisch allemaal in handen van twee grote consortia. Ook de noordelijke media: het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, het Friesch […]

Traditionele media beïnvloeden mening over EU nauwelijks

Bij mensen die de EU en hun eigen regering wantrouwen leidt positieve berichtgeving over de EU niet tot minder wantrouwen.

Het lijkt nogal voor de hand te liggen: als nieuwsmedia op een positieve manier berichten over de Europese Unie krijgen mensen meer vertrouwen in de EU. En omgekeerd: als er negatiever bericht wordt over de Europese Unie dan daalt het vertrouwen in de EU. Toch is dat niet altijd het geval, en vooral: het is […]