Gevonden voor

  • Kranten

De glorieuze toekomst van de huis-aan-huiskrant

Er wordt nogal eens vergeten dat veel mensen meer in advertenties geïnteresseerd zijn dan in nieuwsberichten

Nico Haasbroek becommentarieert wekelijks ontwikkelingen in de media. Deze week sta ik in De Havenloods. Je ziet me, zittend op een Rotterdams terras, met een glimlach doen alsof ik de krant lees. Het onderschrift: ‘Nico (78): “Ik denk dat de functie van een lokale krant steeds belangrijker wordt. Ik ken De Havenloods als een huis-aan-huis […]

De jubilerende Volkskrant en de geest des tijds

Extreem rechts in Nederland leest weinig. Het komt meestal niet verder dan tweets en blogjes. Daarom denken ze dat De Volkskrant nog steeds het levensgevoel van de jaren zestig verwoordt. Dat noemen ze in zulke kringen “zuur links”. Daarom hebben die onnozele halzen het nog steeds over de “Azijnbode”

Vrijdag 1 oktober is niet alleen de verjaardag van mijn vader zaliger maar ook van De Volkskrant als dagblad. Het eerste nummer verscheen precies een eeuw geleden. De uitgave was een initiatief van de katholieke vakbonden, die meenden dat hun specifieke geluid in de rest van de roomse pers onvoldoende tot zijn recht kwam. Tegelijk […]

Begraven in het archief

Wat ik helaas nooit meer heb kunnen terugvinden is mijn eerste en enige optreden in een STER-reclame van Jo Scholten cakemix. Met een hele mooie heks in De Efteling.

Nico Haasbroek becommentarieert wekelijks ontwikkelingen in de media. Een beetje journalist kan niet zonder een archief. Ik heb er op allerlei manieren mee te maken gehad. Ik denk dat de liefde voor archiveren bij mij is ontstaan toen ik als dienstweigeraar in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag werkte. Een tijdlang was ik indertijd tewerkgesteld […]

De Berlusconi’s van de Lage Landen

Bedrijven die ruwweg 90% van de dagbladenmarkt controleren hebben niet alleen veel economische macht, ze hebben in potentie ook veel politieke macht

Lang geleden, in 1980, waren er 25 uitgevers actief op de Nederlandse krantenmarkt. Vijf jaar geleden was dat aantal gekrompen tot acht uitgevers. En nu, in september 2020, zijn de dagbladen in Nederland praktisch allemaal in handen van twee grote consortia. Ook de noordelijke media: het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, het Friesch […]

Traditionele media beïnvloeden mening over EU nauwelijks

Bij mensen die de EU en hun eigen regering wantrouwen leidt positieve berichtgeving over de EU niet tot minder wantrouwen.

Het lijkt nogal voor de hand te liggen: als nieuwsmedia op een positieve manier berichten over de Europese Unie krijgen mensen meer vertrouwen in de EU. En omgekeerd: als er negatiever bericht wordt over de Europese Unie dan daalt het vertrouwen in de EU. Toch is dat niet altijd het geval, en vooral: het is […]