Gevonden voor

  • Kritiek

We zijn kritischer dan ooit, niet intoleranter

Wie zich laat misleiden door vaak opgeblazen of verzonnen incidenten uit de media, krijgt een vertekend beeld van hoe het er met de vrijheid van meningsuiting voorstaat

Gaat politieke correctheid te ver in het terugdringen van de vrijheid van meningsuiting? Wie de viraalgaande open brief van prominente wetenschappers en schrijvers in Harpers Magazine heeft gezien, zou denken dat de vrijheid van meningsuiting ernstig wordt bedreigd. Onder de ondertekenaars zijn niet de minsten, we zien bekende namen als J. K. Rowling, Salman Rushdie […]