Gevonden voor

  • Kunst

Den Haag stopt 100.000 boeken in de versnipperaar

Beschaafde beheerders van zo’n boekenschat stellen de vaste klanten in staat een keuze te maken uit de werken waarvoor geen plaats meer is in de bibliothecaire herberg

Je zou zeggen: een bibliotheek kan niet genoeg boeken hebben. Toch doet die van Den Haag er 100.000 in de versnipperaar. Er is geen behoefte meer aan, vinden politiek en ambtenarij. Dit geschiedt allemaal onder verantwoordelijkheid van D66-wethouder Robert van Asten, fiscaal jurist en Sam Hermans, sinds een paar maanden directeur van gemeentearchief en bibliotheek […]

De essentie van vakmanschap vind je ook bij Bernard Haitink

Beginnend in een vak leer je kunstjes: hoe doe je de dingen? Dan komt de kunde: hoe maak je iets dat voldoet aan de professionele eisen in je vak?

De necrologieën, talkshowgesprekken en documentaires over Bernard Haitink vanwege zijn overlijden waren leerzaam en soms fascinerend. Los van zijn overweldigende liefde voor de muziek, zijn respectvolle en attente omgang met orkestleden en de magische wijze waarop hij een orkest kon laten klinken zoals hij het wilde, is zijn ontwikkeling als dirigent betekenisvol. Vooral als je […]

Censuur is een hardnekkige Nederlandse traditie

Waakzaamheid is geboden tegen de valse profeten die zo proberen de vrije ontplooiing van ons mensen te beteugelen. Zet ze aan de dijk voor het te laat is. Het wordt tijd dat we echt afscheid nemen van domineesland.

In de Verenigde Staten is het heel gebruikelijk dat uitgevers manuscripten door zogenaamde sensitivity readers laten navlooien op woordgebruik, uitdrukkingen en passages die bepaalde lezers zouden kunnen treffen als pijnlijk, beledigend of racistisch. In Nederland komt dat nog maar zelden voor, zo werd tot nog toe algemeen aangenomen. De NRC diepte er dit jaar voorbeeld van […]

De oriëntaalse dans is een kunst

Toch heeft de gracieuze en sierlijke dans een slecht imago. Zo wordt de dans geseksualiseerd en geërotiseerd.

Raqs al sharki of dance du ventre, beter bekend als de oriëntaalse buikdans, is een eeuwenoude dans die de oerkracht van de vrouw symboliseert. Het is een dans met een rijke geschiedenis en een oeroude ziel die muziek, ritme, verhalen en poëzie met zich meebrengt. Jong, oud, zwart, wit, kleur, man, vrouw, non-binair, dik of […]

Het verleden achtervolgt de musea

Gelden voortaan pakweg Spinoza, Christiaan Huygens, James Watt, Wolfgang Amadeus Mozart, Fritz Lang en ga zo maar door als kampioenen van het blanke genie? Tot nog toe was ik geneigd om kunsten en wetenschappen te rekenen tot het erfgoed van de hele mensheid

Kortelings zond BNNVARA een tweedelige documentaire uit van het Britse Channel 4, De school die kleur bekent. Daarin doen 24 elfjarigen van de Londense Glenthorne High School een training in rassenbewustzijn, zoals de voice-over het eenmaal noemt. Zij moeten leren beseffen wat hun huidskleur voor gevolgen heeft in het dagelijks leven. De ene helft van […]

Het overlijden van Jacob Desvarieux maakt opnieuw pijnlijk duidelijk hoe weinig inclusief de Nederlandse nieuwsmedia zijn

Twee dagen na zijn overlijden hebben de Nederlandse nieuwsmedia nog geen woord aan hem besteed

Aldus de Franse president Emmanuel Macron, naar aanleiding van het overlijden, afgelopen vrijdag, van Jacob Desvarieux,  medeoprichter van de Frans-Antilliaanse band Kassav’ en grondlegger van de Zouk-muziek. Dat mensen over de hele wereld in shock zijn, heeft een reden. Zo zijn er waarschijnlijk weinig bands die wereldwijd zó veel hebben opgetreden als Kassav’. De afgelopen […]

De zekerheid van nutteloze kunst

Om me heen proberen generatiegenoten de middenklassedroom uit de jaren negentig alsnog waar te maken. Leeftijd werkt in hun voordeel, binnen enkele jaren is de mislukking definitief

Zelfs voor een eenvoudige havist als ik was er eind jaren negentig uitzicht op een zeker bestaan. Je ging naar de HEAO, of naar de lerarenopleiding. Omdat ik uitblonk in Nederlandse taal, deed ik het laatste. Mijn mentor op de Utrechtse docentenschool was een forse vrouw met hangende mondhoeken en een bromstem. Sis van Rossem […]

Volgende pagina »